logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Pruské

Zriadenie:
1221
Titul kostola:
sv. Petra a Pavla (1780)
Iné mená:
Pruské: okres Ilava/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica) 1973 pričl. o. Bohunice, Savčina-Podvažie (po 1888 zlúč. o. Podvažie a Savčina); 1979–1990 pričl. o. Krivoklát, Vršatské Podhradie. 1773 Pruszka, Pruska, 1786, 1863–1902 Pruszka, 1808 Pruszka, Prußkau, Pruské, 1907–1913 Poroszka, 1920– Pruské Bohunice: 1773 Bohunicz, Bohunicze, 1786 Bohunicz, 1808 Bohunicz, Bohunice, 1863–1902 Bohunic, 1907–1913 Vágbánya, 1927–1948 Bohunice, 1948–1960 Bohunice nad Váhom, 1960–1973 Bohunice Savčina-Podvažie: 1892–1895 Szavcsinapodvázs, 1898–1902 Szavcsinapodvazs, 1907–1913 Vágpart, 1920–1973 Savčina-Podvažie Podvažie: 1773 Podvassie, Podvazie, Podwazje, 1786 Podwažje, 1808 Illava-Podvázsje, Ilawské Podwáží, 1863 Podvász, 1873–1888 Podvázs Savčina: 1773 S z aucsina, Saučina, 1786 Saucschina, 1808 Szavcsina, Sawčina, 1863–1888 Szavcsina
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Horovce (820), k. Najsv. Trojice (1627), 2. Mikušovce (1.130), kap. P. M. (1906), 3. Dúlov (1.120), 4. Tuchyňa (850), 5. Krivoklát (480), 6. Vršatecké Podhradie (320).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Šimon(Pruské,1332) farár
1660 - - 1672 - - Bartovics, Thomas farár
1672 - - 1680 - - Ondrejkovič, Mikuláš farár Schem ŽD 2018
1680 - - 1689 - - Štetina, Juraj farár Schem ŽD 2018; matrika
1689 - - 1699 - - Ďurný, Andrej farár Schem ŽD 2018; matrika
1699 - - 1704 - - Gulik, Andreas farár matrika
1704 - - 1705 - - Dubnický, Štefan farár matrika
1705 - - 1705 - - Tamasovics, Andreas farár
1706 mar. - 1729 - - Klacsánszky, Nicolaus farár matrika, pravdep.
1729 máj - 1758 - - Vábel, Josephus farár
1758 júl - 1770 - - Ďateľ, Anton farár matrika
1770 - - 1776 - - Nejedlý, Jozef farár
1776 - - 1783 - - Rosinský, Ján Nepomuk farár
1784 - 1808 - - Nejedly, Franciscus farár
1809 - - 1815 - - Čelko, Ján (1761-1835) farár
1815 okt. - 1827 - - Strofinszky, Josephus farár
1827 - - 1836 - - Beck, František farár
1836 - - +1864 Február 24 Trenchányi, Joannes farár
1864 - - 1872 - - Kompánek, Jozef farár
1872 - - 1885 aug. 3. Lovásy, Štefan farár
1885 - - 1891 - - Chorényi, Jozef (1855-1933) farár
1891 - - 1891 - - Kulifaj, Anton administrátor
1891 - - 1914 - - Chocholuš, Valentín farár
1914 - - 1914 - - Čerej, Ján administrátor
1914 - - 1914 - - Kianička, Jozef administrátor
1914 - - 1935 - - Gallo Štefan, ThDr. farár
1935 - - 1950 - - Kalina Štefan, ThDr. správca farnosti 1939 č. dekan
1950 - - 1952 - - Kosper, Štefan administrátor
1952 - - 1957 - - Boleček Michal, Mons. správca farnosti
1957 - - 1958 - - Pitek, Jozef správca farnosti
1958 marec - 1967 - - Závodský, Ondrej správca farnosti
1967 - - 1982 - - Grác, Štefan správca farnosti 1976 prosynod. sudca, 1980 pápež. prelát
1982 - - 1989 - - Herman, Ladislav správca farnosti
1989 - - 1994 - - Šupa, Vladimír správca farnosti
1994 - - 1996 - - Herud, Pavol správca farnosti
1996 - - 2008 - - Pavlásek Jozef správca farnosti 2000 honorárny dekan