logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Pruské

Zriadenie:
1221
Titul kostola:
sv. Petra a Pavla (1780)
Iné mená:
Pruské: okres Ilava/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica) 1973 pričl. o. Bohunice, Savčina-Podvažie (po 1888 zlúč. o. Podvažie a Savčina); 1979–1990 pričl. o. Krivoklát, Vršatské Podhradie. 1773 Pruszka, Pruska, 1786, 1863–1902 Pruszka, 1808 Pruszka, Prußkau, Pruské, 1907–1913 Poroszka, 1920– Pruské Bohunice: 1773 Bohunicz, Bohunicze, 1786 Bohunicz, 1808 Bohunicz, Bohunice, 1863–1902 Bohunic, 1907–1913 Vágbánya, 1927–1948 Bohunice, 1948–1960 Bohunice nad Váhom, 1960–1973 Bohunice Savčina-Podvažie: 1892–1895 Szavcsinapodvázs, 1898–1902 Szavcsinapodvazs, 1907–1913 Vágpart, 1920–1973 Savčina-Podvažie Podvažie: 1773 Podvassie, Podvazie, Podwazje, 1786 Podwažje, 1808 Illava-Podvázsje, Ilawské Podwáží, 1863 Podvász, 1873–1888 Podvázs Savčina: 1773 S z aucsina, Saučina, 1786 Saucschina, 1808 Szavcsina, Sawčina, 1863–1888 Szavcsina
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Horovce (820), k. Najsv. Trojice (1627), 2. Mikušovce (1.130), kap. P. M. (1906), 3. Dúlov (1.120), 4. Tuchyňa (850), 5. Krivoklát (480), 6. Vršatecké Podhradie (320).

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Šimon(Pruské,1332) farár
1660 - - 1672 - - Bartovics, Thomas farár
1672 - - 1680 - - Ondrejkovič, Mikuláš farár Schem ŽD 2018
1680 - - 1689 - - Štetina, Juraj farár Schem ŽD 2018; matrika
1689 - - 1699 - - Ďurný, Andrej farár Schem ŽD 2018; matrika
1699 - - 1704 - - Gulik, Andreas farár matrika
1704 - - 1705 - - Dubnický, Štefan farár matrika
1705 - - 1705 - - Tamasovics, Andreas farár
1706 mar. - 1729 - - Klacsánszky, Nicolaus farár matrika, pravdep.
1729 máj - 1758 - - Vábel, Josephus farár
1758 júl - 1770 - - Ďateľ, Anton farár matrika
1770 - - 1776 - - Nejedlý, Jozef farár
1776 - - 1783 - - Rosinský, Ján Nepomuk farár
1784 - 1808 - - Nejedly, Franciscus farár
1809 - - 1815 - - Čelko, Ján (1761-1835) farár
1815 okt. - 1827 - - Strofinszky, Josephus farár
1827 - - 1836 - - Beck, František farár
1828 - - 1830 - - Villem, Paulinus, OFM profesor
1836 - - +1864 Február 24 Trenchányi, Joannes farár
1836 - - - - - Czingell, Michael kaplán
1859 - - 1860 - - Kompánek, Jozef kaplán
1864 - - 1872 - - Kompánek, Jozef farár
1867 - - 1868 - - Monček, Jozef kaplán
1872 - - 1885 aug. 3. Lovásy, Štefan farár
1884 - - 1886 - - Kardoš, Karol kaplán
1885 - - 1891 - - Chorényi, Jozef (1855-1933) farár
1886 - - 1890 - - Rečka, Žigmund kaplán
1891 - - 1891 - - Kulifaj, Anton administrátor
1891 - - 1898 - - Kulifaj, Anton kaplán
1891 - - 1914 - - Chocholuš, Valentín farár
1898 - - 1904 - - Kulifaj, Anton kaplán
1904 - - 1904 - - Kulifaj, Anton kaplán
1905 - - 1907 - - Zentay, Jozef kaplán
1905 - - 1907 - - Zentay, Jozef kaplán
1907 - - 1909 - - Židek, Gustáv kaplán
1909 - - 1910 - - Herman, Štefan kaplán
1910 - - 1910 - - Blaha, Anton kaplán
1912 - - 1914 - - Kianička, Jozef kaplán
1914 - - 1914 - - Čerej, Ján administrátor
1914 - - 1914 - - Kianička, Jozef administrátor
1914 - - 1935 - - Gallo Štefan, ThDr. farár
1917 - - 1918 - - Košťál, Gašpar kaplán
1921 - - 1922 - - Košťál, Gašpar kaplán
1927 - - 1929 - - Kutiš, Ignác kaplán
1934 - - 1935 - - Kúsek, Štefan kaplán
1935 - - 1937 - - Beňuš, Alojz kaplán
1935 - - 1950 - - Kalina Štefan, ThDr. správca farnosti 1939 č. dekan
1937 - - 1938 - - Klimek, Ján kaplán
1938 máj 8. 1939 - - Beňačka, Filip kaplán správca farnosti
1939 - - 1940 - - Hromník Vojtech, ThDr. kaplán
1940 - - 1942 - - Hedera, Albert kaplán
1941 nov. 1. 1942 marec 1. Smatana, Teodor kaplán
1942 - - 1945 - - Hýrošš, Karol (1914-2011) kaplán
1942 - - 1943 - - Závodský, Ondrej kaplán
1942 - - 1942 po - Bošnák Rudolf, Mons. ThLic. kaplán
1944 - - 1945 - - Rekem, Ján kaplán
1944 okt. 22. 1945 - - Foltán Ferdinand, Ing. kaplán
1945 - - 1947 - - Čierny Ján, ThDr. kaplán
1946 - - 1948 - - Malovec, František kaplán
1947 - - 1948 - - Kosper, Štefan kaplán
1947 - - 1948 - - Kráľ, Vincent kaplán
1949 - - 1949 po - Hričovský, Štefan kaplán
1949 - - 1950 máj 20. Bednárik, Ľudovít kaplán
1949 - - 1949 po - Unger, Imrich Augustín, OFM katechéta
1949 - - 1954 - - Kosper, Štefan kaplán
1950 - - 1952 - - Kosper, Štefan administrátor
1950 - - 1954 - - Šuška Augustín, ThDr. kaplán voj. zákl. sl
1952 - - 1953 - - Macák, Cyriak Dominik, OFM kaplán
1952 - - 1957 - - Boleček Michal, Mons. správca farnosti
1953 - - 1955 - - Sloboda Juraj, Th Lic. kaplán
1955 - - 1957 - - Pitek, Jozef kaplán
1957 - - 1958 - - Pitek, Jozef správca farnosti
1957 - - 1959 - - Mikunda, Celestín kaplán
1958 marec - 1967 - - Závodský, Ondrej správca farnosti
1959 - - 1959 - - Špaňúr, František kaplán
1961 - - 1964 - - Jurga, Jozef kaplán 1962-64 zákl. voj. sl.
1962 - - 1963 - - Košík, Vendelín kaplán
1963 - - 1966 - - Žatko, Jozef (1904-1986) kaplán
1963 - - 1964 - - Kopásek, Anton kaplán
1965 - - 1967 - - Krkoška, Milan kaplán voj. zákl. sl
1965 - - 1966 - - Štefánek, Jozef kaplán
1967 - - 1982 - - Grác, Štefan správca farnosti 1976 prosynod. sudca, 1980 pápež. prelát
1968 - - 1970 - - Sandanus, Ondrej kaplán
1970 po - 1972 - - Stanček, Jozef kaplán
1972 - - 1973 - - Šipkovský, Bernardín, SDB kaplán
1972 po - 1974 - - Martiš, Ferdinand kaplán
1974 - - 1975 - - Moravec, Pavol kaplán
1974 - - 1975 - - Valent, Vojtech kaplán
1975 marec 15. 1976 sept. 1. Mošať, Bohuslav, SDB kaplán
1976 - - 1976 po - Dian, Daniel kaplán
1977 - - 1978 okt. 1. Oprala Jozef, SJ kaplán
1978 - - 1979 - - Pavlásek Jozef kaplán
1979 - - 1982 - - Trnka, Pavol kaplán
1982 - - 1989 - - Herman, Ladislav správca farnosti
1982 - - 1985 - - Brňák, Dominik kaplán
1985 po - 1986 - - Zedník, Ľubomír kaplán
1989 po - 1990 - - Kopecký, Michal kaplán
1989 - - 1994 - - Šupa, Vladimír správca farnosti
1994 - - 1996 - - Herud, Pavol správca farnosti
1996 - - 2008 - - Pavlásek Jozef správca farnosti 2000 honorárny dekan
1999 - - +1999 sept. 8. Dzurianik, Štefan kaplán