logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Prešov

Zriadenie:
zmienka 1233
Titul kostola:
sv. Mikuláša (1347)
Iné mená:
Prešov PO/PV šariš. 1970 pričl. o. Nižná Šebastová, Solivar (1960 pričl. o. Soľná Baňa, Šváby), Šalgovík; 1970–1990 pričl. o. Haniska, Ľubotice, Šarišské Lúky. 1773 Eperiessinum, Eperjes, Pressow, 1786 Eperies, Eperiesinum, Fragopolis, Pressow, 1808 Eperiesinum, Eperjes, Eperies, Pressow, 1863–1913 Eperjes, 1920– Prešov Nižná Šebastová: 1773 Alsó-Sebes, Nizny Sebes, 1786 Alschó-Schebesch, 1808 Alsó-Sebes, Dolní Ssebeš, 1863–1913 Alsósebes, 1920–1948 Nižný Šebeš, 1948–1970 Nižná Šebastová Solivar: 1773 Soóvár, Soowar, 1786 Schówár, 1808 Sóvár, Soóvár, Salzburg, Slaná, 1863 Soovar, 1873–1913 Tótsóvár, 1920 Slaná, 1927–1970 Solivar Soľná Baňa: 1873–1913 Sóbánya, 1920 Baňa, 1927–1960 Soľná Baňa Šváby: 1863 Németsoóvár, 1873–1913 Németsóvár, 1920 Šváby, Šovár, 1927–1960 Šváby Šalgovík: 1773 Salgocska, Salgovik, 1786 Schalgócschka, Ssalgowik, 1808 Salgócska, Ssalgowá, Ssalgowík, 1863 Salgo, 1873–1902 Salgó, 1907–1913 Sebessalgó, 1920–1970 Šalgovík
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Cemjata (250), k. sv. Donáta (1800), 2. Preš. Dúbrava (500), kap. Sv. Rodiny, 3. Surdok, (150), k. sv. Petra a Pavla (1943).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Adam(Prešov,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Henrich(Prešov,1332) kňaz
1774 - - 1777 - - Torner, Ignác farár
1777 - - 1785 - - Moder, Nicolaus farár
1785 - - 1785 - - Láboši, Michal administrátor
1785 - - 1794 - - Pechi, Ladislav farár
1794 - - 1804 - - Vitlinský, Alexander farár
1794 - - 1794 - - Chmelár, Regalát Peter, OFM administrátor
1805 - - 1806 - - Zsilay, Andrej farár
1806 - - 1818 - - Bolinský, Imrich farár
1819 - - 1836 - - Stark, Matej farár
1836 - - 1870 - - Dienes, Alexander farár
1870 - - 1901 - - Pletényi, Andrej farár
1902 - - 1937 - - Zaborovszky, Vojtech farár
1937 - - 1938 - - Škripecký, Vojtech administrátor
1938 - - 1939 - - Bakajsa, Arnold administrátor
1939 febr. 10. 1951 - - Hések, Štefan farár
1951 - - 1968 - - Potocký, František farár
1969 - - 1971 - - Onderuv, Ján administrátor
1971 - - 1990 - - Šesták, Jozef administrátor
1990 - - 2001 - - Babčák, Matej farár
2001 - - 2004 - - Stolárik, Stanislav, biskup farár
2004 - - - - - Rendeš Juraj farár