logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Prešov

Zriadenie:
zmienka 1233
Titul kostola:
sv. Mikuláša (1347)
Iné mená:
Prešov PO/PV šariš. 1970 pričl. o. Nižná Šebastová, Solivar (1960 pričl. o. Soľná Baňa, Šváby), Šalgovík; 1970–1990 pričl. o. Haniska, Ľubotice, Šarišské Lúky. 1773 Eperiessinum, Eperjes, Pressow, 1786 Eperies, Eperiesinum, Fragopolis, Pressow, 1808 Eperiesinum, Eperjes, Eperies, Pressow, 1863–1913 Eperjes, 1920– Prešov Nižná Šebastová: 1773 Alsó-Sebes, Nizny Sebes, 1786 Alschó-Schebesch, 1808 Alsó-Sebes, Dolní Ssebeš, 1863–1913 Alsósebes, 1920–1948 Nižný Šebeš, 1948–1970 Nižná Šebastová Solivar: 1773 Soóvár, Soowar, 1786 Schówár, 1808 Sóvár, Soóvár, Salzburg, Slaná, 1863 Soovar, 1873–1913 Tótsóvár, 1920 Slaná, 1927–1970 Solivar Soľná Baňa: 1873–1913 Sóbánya, 1920 Baňa, 1927–1960 Soľná Baňa Šváby: 1863 Németsoóvár, 1873–1913 Németsóvár, 1920 Šváby, Šovár, 1927–1960 Šváby Šalgovík: 1773 Salgocska, Salgovik, 1786 Schalgócschka, Ssalgowik, 1808 Salgócska, Ssalgowá, Ssalgowík, 1863 Salgo, 1873–1902 Salgó, 1907–1913 Sebessalgó, 1920–1970 Šalgovík
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Cemjata (250), k. sv. Donáta (1800), 2. Preš. Dúbrava (500), kap. Sv. Rodiny, 3. Surdok, (150), k. sv. Petra a Pavla (1943).

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - adam(Prešov,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Neznámy kňaz kňaz Pôsobí v: Svätý Ladislav
1332 medzi 1337 - - - Henrich(Prešov,1332) kňaz
1783 - - 1783 po - Lábossy, Michal kaplán
1783 po - 1788 - - Lábossy, Michal administrátor
1788 sept. 4. 1788 - - Kaliczky, Imrich sloven. kaplán
1789 - - 1793-1827 - - Kutsner, Ján Nepomúcky kaplán
1790 máj 15. 7.9.1794 - - Kaliczky, Imrich nemecký kaplán
1794 po - 1794 po - Chmelár, Regalát Peter, OFM pôsobil
1794 - - 1804 - - Vitlinszky, Alexander farár
1794 po - 1800 - - Špál, Ladislav, OFM výpomocný duchovný
1795 - - 1795 - - Musinszky, Imrich kaplán
1796 - - 1803 - - Kiss, Ján nemecký kaplán
1796 - - 1800 - - Rácz, Štefan (1769-1811) kaplán
1797 - - 1801 - - Ursulyák, Jozef kaplán
1797 - - 1800-1822 - - Fuhrmán, Juraj kaplán
1800 - - 1805-1818 - - Károlyi, Ján, de Gotsith et Meretice kaplán
1804* - - 29.12.1807 - - Sztankovics, František kaplán
1805 - - 1806 - - Zsilay, Andrej farár.
1806 - - 1808-1834 - - Lábos, Ján Nepomúcky kaplán
1806 - - 1818 - - Bolinszky, Imrich farár
1808 sept. 20. 13.2.1816- - - Szkaliczky, Michal slov.kaplán
1809* - - 1814* - - Giller, Ján kaplán
1809 - - 1811-1812 - - Zsiffcsay, Ján nemecký kaplán
1811 - - 1814 - - Horray, Jozef nemecký kaplán
1811 - - 1811-1819 - - Somogyi, Jozef st nemecký kaplán
1815* - - 1814-1826 - - Kamenský, Ján (-1826) kaplán
1815 febr. 14. 27.1.1816 - - Barna, Jozef kaplán
1816* - - 1818* - - Paull, František kaplán
1816 - - 1816 po - Jánossy, Pavol kaplán
1817 - - 1819* - - Paracelsus, Ignác na dôchodku
1818* - - 1817-1820 - - Vengriczky, Augustín kaplán
1818 jan. 1. 25.7.1820 - - Krištofčík, Ján nemecký kaplán
1819* - - 1820* - - Krajnik, Ignác kaplán
1819 - - 1822-1845 - - Špánik, Vojtech kaplán
1819 - - 1836 - - Stark, Matej farár
1821 okt. 20. 23.12.1821 - - Kollárčik, Štefan nemecký kaplán
1822 - - 1824 - - Marcéni, Matej nemecký kaplán
1822 - - 1823-1836 - - Volfarth, František kaplán
1822 - - 1823 - - Rogosz, Ján kaplán
1823 - - 1826 - - Lindl, František kaplán
1824 - - 1828-1830 - - Frnka, Ján kaplán
1824 po - 1824 po - Rothammer, František kaplán
1826 aug. 9. 14.3.1828- - - Rakovský, Ján (1800-1861) kaplán
1828 - - 24.6.1833- - - Schütt, František kaplán
1828 - - 12.3.1829 - - Stetz, Ján kaplán
1829 febr. 24. 1833-1839 - - Olsavszky, Jozef slov.kaplán
1831 - - 1836 - - Mayer, Karol kaplán
1835* - - 1837* - - Mikó, Ján st kaplán
1835* - - 1839-1852 - - Pusch, Anton kaplán
1835* - - - - - Kolenovský, Štefan kaplán
1836 - - 1870 - - Dienes, Alexander farár
1837 - - - - - Fekete, František kaplán
1838* - - - - - Hranek, Sabinus, OFM v_konvente
1839* - - 1847* - - Viczent, Viktor, OFM v_konvente
1847* - - 27.6.1851- - - Barvulský, Ján kaplán
1847 - - 1855 - - Hajtinger, Ján (1821-1900) kaplán
1849 - - 1851 - - Merse, Bartolomej, Vavrinec kaplán
1849 - - 1855 - - Sikorszky, Andrej, st kaplán
1855 sept. 1. 1858 - - Pletényi, Andrej kaplán
1855 - - 1863 - - Kaszaniczky, Anton, de Liptovská Štiavnica kaplán
1857* - - 1857 - - Pischel, Eduard kaplán
1857 - - - - - Baďura, Agapitus, OFM v_konvente
1857 - - 1859-1891 - - Zvolenszky, Ján kaplán
1859 - - 1872 - - Majoroš, Anton kaplán
1859 - - 1866-1885 - - Kuzmiák, Štefan ml kaplán
1860 - - Nižný - - Minich, Ján ml kaplán
1864 - - 1884 - - Szignárovich, Ján kaplán
1865* - - - - - Marnyik, Justín, OFM v_konvente
1868 po - 1877-1894 - - Dragóner, Ľudovít kaplán
1869 - - 1887 - - Sebes, František kaplán
1869 - - 1877 - - Franček, Dezider kaplán
1869 - - 1876 - - Antolík, Jozef kaplán
1870 - - 1903 - - Pletényi, Andrej farár
1873 po - 1879 - - Javorský, František kaplán
1875 - - 1875 - - Hiszem, Koloman kaplán
1879 - - 1881 - - Telekesy, Ján kaplán a katechéta
1881 - - 1887 - - Sikors[z]ky, Andrej ml kaplán a katechéta
1882 po - 1889 - - Csurilla, Augustín kaplán
1882 - - - - - Kuppis, Ľudovít na dôchodku
1883 po - - - - Andruščakovič, Henrich katechéta
1887 - - 1888 - - Kovács, Jozef (1859-1907) kaplán
1888 - - 1892 - - Laborczi, Michal kaplán
1889 - - 1889 - - Karniss, Štefan kaplán
1889 - - 1890 - - Kompánik, Štefan kaplán
1890 - - 1890 - - Lenz, Jozef kaplán
1892 - - 1892 - - Novák, Ladislav kaplán
1892 - - - - - Kaszaniczky, Anton, de Liptovská Štiavnica na dôchodku
1892 - - 1894 - - Neuwirth, Ladislav kaplán
1893 - - - - - Bakalyár, Xystus, OFM na dôchodku
1893 - - 1901 - - Magyar, Ján (1868-1926) kaplán
1895 po - 1902 - - Zaborovszky, Vojtech kaplán
1898 - - 1908 - - Csintalan, Michal kaplán
1898 - - - - - Ratko, Andrej na dôchodku
1898 - - - - - Sikorszky, Arpád kaplán
1898 - - - - - Kocsis, Andrej na dôchodku
1899 - - - - - Kaššay, Štefan (1843-1916) na dôchodku
1902 - - 1905 - - Mihajla, Andrej katechéta a kaplán
1902 - - - - - Zaborovszky, Vojtech farár
1903 - - 1906 - - Absolon, Eduard kaplán
1903 - - 1911 - - Figula, Ján kaplán
1903 - - - - - Weber, Augustín na dôchodku
1906 sept. 1. 1.7.1911 - - Palyó, Michal, ThBc kaplán
1907 - - - - - Gurecký, Ján [OFM] na dôchodku
1908 - - - - - Bodjánszky, Karol na dôchodku
1908 - - 1909 - - Filya, Štefan kaplán
1909 - - 1914 - - Zelený Melchior kaplán
1911 po - 1911 po - Lacza, Ján katechéta
1911 - - 1913 - - Polák, Jozef kaplán
1913 - - 1915 - - Füzesséry, Karol, de Vrbnica a Trnovec kaplán
1916 - - 1916 - - Vilimszky, Ľudovít kaplán
1916 - - 1919 - - Szabó, Barnabáš kaplán
1918 - - 1920 - - Gorný, Gracián Stanislav, OFM kat.
1918 - - 1920 - - Urbanyetz, Ján kaplán
1918 - - 1921 - - Jacko, Karol kaplán
1918 - - 1920 - - Gorný, Stanislav, Gracián, OFM katechéta
1918 - - 1918 - - Füzesséry, Karol, de Vrbnica a Trnovec kaplán
1920 - - 1921 - - Juhász, Jozef kaplán
1921 - - 1922 - - Uhlárik, Aurel kaplán
1921 - - 1937 - - Bakajsa, Arnold kaplán-katechéta
1923 - - 1926 - - Bartha, Vojtech kaplán
1924 - - 1926 - - Gorný, Gracián Stanislav, OFM kaplán
1924 - - 1926 - - Gorný, Stanislav, Gracián, OFM kaplán
1925 - - 1942 - - Novický, Augustín Michal, OFM katechéta
1926 - - 1937-1938 - - Skripeczky, Vojtech kaplán
1928 - - - - - Harsághy, Andrej na dôchodku
1928 - - - - - Sárossy, Štefan na dôchodku
1934 - - 1938 - - Kišiday, Juraj kaplán
1934 - - 1941 - - Hornický, Vendelín Andrej, OFM kat.
1934 po - 1940 - - Duraj, Juraj profesor
1935 - - 1937 - - Gorný, Gracián Stanislav, OFM dir.conv.
1935 - - - - - Sončo, Jozef na dôchodku
1935 - - 1937 - - Gorný, Stanislav, Gracián, OFM gvardián
1936 po - - - - Sátán, Augustín správca nemocnice
1937 - - 1939 - - Bakajsa, Arnold administrátor
1937 - - 1938 - - Skripeczky, Vojtech administrátor
1938 po - 1938 po - Demeter, Štefan prof. náboženstva
1938 po - 1942 - - Macák, Juraj kaplán
1939 po - 1940 - - Dráb, Štefan pôsobil
1939 febr. 10. 1939 - - Hések, Štefan farár
1939 po - 1944 - - Šesták, Jozef kaplán
1939 - - 1940 - - Lukáč, Michal kaplán
1939 - - 1940 - - Andrejkovič, Violand Pavol kaplán
1940 - - 1941 - - Tekeľ, Medard Jozef, OFM katechéta
1941 jún 15. 1942 - - Poláček, Ladislav, OFM kaplán
1942 - - 1943 - - Szigeti, Cecilián Ľudovít, OFM rehoľný duchovný
1942 - - 1942 - - Duraj, Juraj kaplán
1943 - - 1944 - - Macák, Cyriak Dominik, OFM kat.
1943 - - 1944 - - Machala, Jozef kaplán
1944 - - 1947 - - Slaninka, Andrej kaplán
1944 - - 1945 - - Kostráb, Ján kaplán
1944 - - 1946 - - Tokár, Ján kaplán zákl.voj.sl
1945 - - 1945 po - Klimko Jozef, OFM, prof. na Št. gymn.
1945 - - 1947 - - Grich, Štefan kaplán
1945 - - 1949 - - Paulík, Lúcius Šimon, OFM kaplán
1945 - - 1949 - - Paulík, Lúcius Šimon, OFM kaplán
1946 - - 1951 - - Záhora, Šimon (1911-1979) prof.gymn.
1946 - - 1948 - - Tokár, Ján kaplán
1946 - - 1949 - - Hornický, Vendelín Andrej, OFM kat.
1947 - - 1950 - - Slaninka, Andrej prof. náb.
1947 - - 1949 - - Zbojovský, Ján kaplán
1947 - - 1951 - - Danišovič, Létus Stanislav, OFM duch. správca nemocnice
1947 - - 1950 - - Peško Albert Marián kaplán
1948* - - - - - Magyar Jozef (1871) na_dôchodku
1948 - - 1951 - - Potocký, František kaplán
1948 - - 1955 - - Dranga, Andrej kaplán
1950 - - 1953-1974 - - Murgaš, Matej Anton, OFM v_konvente
1971 - - 1990 - - Šesták, Jozef správca farnosti
1950 - - 1951 - - Juhás, Jozef (1920-2002) kaplán
1951 - - 1968 - - Potocký, František farár
1952 - - 1953 - - Bartko, Ladislav kaplán
1952 - - 1970 - - Gorný, Gracián Stanislav, OFM kaplán
1952 - - 1970 - - Gorný, Stanislav, Gracián, OFM gvardián
1954 - - 1959 - - Wilk, Alfréd kaplán
1955 - - 1957 - - Hudák, Ján kaplán
1955 - - 1957 - - Hudák, Kamil Ján, CFSS kaplán
1957 - - 1964 - - Rozum, Michal kaplán
1957 - - - - - Kenedich, Jozef na dôchodku
1958 - - - - - Fialka, Jozef na dôchodku
1959 - - 1971 - - Umstädter, Tibor kaplán
1962 - - - - - Bednár, Július na dôchodku
1964 - - 1964 po - Žarnay, Anton kaplán
1964 - - - - - Ondriáš, Martin na dôchodku
1964 - - 1964 - - Žarnay, Anton kaplán
1964 - - 1964 po - Majcher, Anton kaplán
1964 - - 1968 - - Rimár, Michal kaplán
1966 - - 1968 - - Žec, Ján kaplán
1968 - - 1973 - - Dráb, Pavol, prof., , PaedDr kaplán
1968 - - 1973 - - Dráb, Pavol kaplán
1969 - - - - - Macejko, Jozef, Tibor, OFM výpomocný duchovný
1970 - - - - - Gorný, Gracián Stanislav, OFM na dôchodku
1970 - - 1971 - - Onderuv, Ján administrátor
1970 - - - - - Gorný, Stanislav, Gracián, OFM na dôchodku
1971 - - 1975 - - Vrábeľ, Lukáš Ladislav, OFM kaplán
1971 - - 1974 - - Vrábeľ, Lukáš Ladislav, OFM kaplán
1973 - - 1975 - - Bartko Alexander kaplán
1973 - - 1974 - - Palša, Andrej kaplán
1973 - - 1975 - - Bartko, Alex kaplán
1974 - - 1977 - - Babčák, Matej kaplán
1974 - - 1977 - - Huňady , Ján kaplán
1974 - - 1976 - - Lesník Anton kaplán
1975 - - 1977 - - Šechný Jozef kaplán
1976 - - 1977 - - Zonták Vincent, CM, ThLic. kaplán
1977 - - 1978 - - Stahovec, František kaplán
1977 - - - - - Naščák, Jaroslav kaplán
1977 po - - - - Lauda, Ján kaplán
1977 - - 1977 po - Tkáčik Ján kaplán
1977 - - - - - Farkaš, Štefan kaplán
1978 - - - - - Harčár, Ján, ml na dôchodku
1978 - - - - - Balica, Milan kaplán
1978 - - - - - Kuchár, Karol dôchodok
1978 - - - - - Harčar, Ján (1913-1988) na dôchodku
1975 - - - - - Palenčár Stanislav kaplán voj.zákl.sl.
1978 - - - - - Kuchár, Karol na dôchodku
1979 - - 1982 - - Fuňa, Jozef kaplán
1980 - - 1983 - - Križalkovič, Jozef kaplán
1981 - - 1983 - - Stolárik, Stanislav, biskup kaplán
1982 - - 1986 - - Rendeš Juraj kaplán
1983 - - 1985 - - Korem, Jozef kaplán
1984 - - 1987 - - Čech, Vladimír kaplán
1985 - - 1986 - - Bujdoš, Ján kaplán
1986 - - 1987 - - Šándor, František (1954) kaplán
1986 - - 1988 - - Tomáš, Juraj kaplán
1987 - - 1988 - - Kaminský, Pavel kaplán
1987 - - 1990 - - Šverha, Stanislav kaplán
1988 - - 1989 - - Bugoš, Pavol kaplán
1988 - - 1990 - - Mihalko, Jozef kaplán
1988 - - 1990 - - Trochan, Marko kaplán
1989 - - 1990 - - Seman, Anton kaplán
1990 - - 1991 - - Uháľ, Martin kaplán
1990 - - 1992 - - Telepún, Martin kaplán
1990 - - 1990 - - Takáč, Stanislav kaplán
1990 - - 2001 - - Babčák, Matej farár
1990 - - 1992 - - Vaško, Michal kaplán
1991 - - 1992 - - Porvazník, Miroslav kaplán
1991 - - 1993 - - Marčin, Jozef kaplán
1992 - - 1994 - - Ščerba, Pavel kaplán
1992 po - 1993 - - Tatarko, Anton kaplán
1992 - - 1996 - - Ferko, Andrej kaplán
1993 - - 2005 - - Mydla, Jozef, SJ v komunite
1993 - - 1994 - - Matuševský, Egíd kaplán
1994 - - 1996 - - Marcin, Juraj kaplán
1994 - - 1996 - - Pavlíček, Anton kaplán
1994 - - 1995 - - Revák, Cyril kaplán
1994 - - 1994 - - Gnip, Jozef kaplán
1994 - - 1996 - - Kurinec, Milan kaplán
1996 - - 1997 - - Mikula, Daniel kaplán
1996 - - 1997 - - Katriňák, František kaplán
1996 - - 1997 - - Hudák, Pavol, SVD kaplán
1997 - - 2000 - - Ferčák, Stanislav kaplán
1998 - - - - - Mašľár, František nemocničný duchovný
2001 - - 2002 - - Sabo, Ján kaplán
2001 - - 2004 - - Stolárik, Stanislav, biskup farár
2002 júl 1. - - - Štofej, Jozef na dôchodku
2003 - - - - - Bartko, Štefan administrátor
2004 - - - - - Rendeš Juraj farár
2004 mar. 25. 2004 - - Sepeši, Peter administrátor
2005 - - - - - Kašaj, Marián UPC