logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Močenok

Zriadenie:
od roku 1673
Titul kostola:
sv. Klimenta (1761)
Iné mená:
1773, 1808, 1863–1913 Mocsonok, 1786 Mocschonok, 1920 Močonok, Močonek, 1927–1948 Močenok, 1948–1951 Mučeníky, 1951–1992 Sládečkovce, 1992– Močenok
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Horná Kráľova, 2. Gorazdov, 3. Nový Svet, 4. Šíky, 5. Lackov Dvor.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Ján(Močenok,1332) kňaz
1673 - - 1676 - - Bertalan, Ján farár
1677 - - 1687 - - Serédi, Matúš farár
1687 - - 1689 - - Čongrádi, František farár
1689 - - 1701 - - Urbanovics, Stephanus farár
1701 - - 1705 - - Hajnovič, František farár
1705 - - 1706 - - Barši, Štefan administrátor
1706 - - 1711 - - Detrich, AdamusJosephus farár
1711 - - 1717 - - Szentmihályi, František farár
1717 - - 1746 - - Kmoško, Ján farár
1746 - - 1758 - - Lackovič, Juraj (1714-1759) farár
1758 - - 1766 - - Bezrovič, Jozef Ladislav farár
1766 - - 1774 - - Lüley, Alexander farár
1774 - - 1783 - - Lehocký, František farár
1783 - - +1789 - - Beničát, Pavol farár
1789 - - 1791 - - Alagovič, Alexander farár
1791 - - 1821 - - Haško, Štefan farár
1821 mar. 1. 1844 mar. 30. Hubaček, František farár
1844 máj 6. 1849 okt. 23. Illing, Franciscus farár
1850 máj 27. 1868 sept. 1. Ščasný, Jozef farár
1868 sept. 9. 1877 máj 16. Trnka, Jozef farár
1877 máj 17. 1896 aug. 18. Bobok, Jozef (1837-1906) farár
1896 aug. 18. 1897 sept. 30. Bobok, Jozef (1862-1897) administrátor
1898 júl 1. 1908 okt. 10. Bartoššík, Anton farár
1908 okt. 10. +1946 sept. 2. Ludvigh, Július farár
1946 - - 1947 - - Janás, Karol dočasný správca farnosti
1947 - - 1960 - - Burlas, Matej farár
1960 - - 1973 - - Brath, Jozef správca farnosti
1973 okt. 1. +1990 jan. 23. Dúbravický, Alojz, SVD správca farnosti
1990 - - 1990 - - Licsko, Valent administrátor