logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Močenok

Zriadenie:
od roku 1673
Titul kostola:
sv. Klimenta (1761)
Iné mená:
1773, 1808, 1863–1913 Mocsonok, 1786 Mocschonok, 1920 Močonok, Močonek, 1927–1948 Močenok, 1948–1951 Mučeníky, 1951–1992 Sládečkovce, 1992– Močenok
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Horná Kráľova, 2. Gorazdov, 3. Nový Svet, 4. Šíky, 5. Lackov Dvor.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Ján(Močenok,1332) kňaz
1673 - - 1676 - - Bertalan, Ján farár
1677 - - 1687 - - Serédi, Matúš farár
1687 - - 1689 - - Čongrádi, František farár
1689 - - 1701 - - Urbanovics, Stephanus farár
1701 - - 1705 - - Hajnovič, František farár
1705 - - 1706 - - Barši, Štefan administrátor
1706 - - 1711 - - Detrich, AdamusJosephus farár
1711 - - 1717 - - Szent-Mihályi Franciscus. farár
1717 - - 1746 - - Kmoško, Ján farár
1746 - - 1758 - - Lackovič, Juraj (1714-1759) farár
1758 - - 1766 - - Bezrovič, Jozef Ladislav farár
1766 - - 1774 - - Lüley, Alexander farár
1774 - - 1783 - - Lehocký, František farár
1783 - - +1789 - - Beničát, Pavol farár
1788 - - 1788 - - Litaši, Ján (1756 - 1820) kaplán
1789 - - 1791 - - Alagovič, Alexander farár
1791 - - 1821 - - Haško, Štefan farár
1821 mar. 1. 1844 mar. 30. Hubaček, František farár
1832 - - - - - Juhász, Ludovicus kaplán
1836 - - - - - Cservenyánszky, Ignatius kaplán
1844 máj 6. 1849 okt. 23. Illing, Franciscus farár
1850 - - 1851 - - Zaymus, Romuald Čestislav kaplán
1850 máj 27. 1868 sept. 1. Ščasný, Jozef farár
1852 - - 1856 - - Budatínsky, Ján kaplán
1863 - - 1864 - - Budatínsky, Ján kaplán
1863 - - 1864 - - Döller, Jozef kaplán
1864 - - 1866 - - Pivarči, Ferdinand kaplán
1868 sept. 9. 1877 máj 16. Trnka, Jozef farár
1877 máj 17. 1896 aug. 18. Bobok, Jozef (1837-1906) farár
1884 - - 1890 - - Bezák, Juraj kaplán
1896 aug. 18. 1897 sept. 30. Bobok, Jozef (1862-1897) administrátor
1898 júl 1. 1908 okt. 10. Bartoššík, Anton farár
1899 - - 1900 - - Ludvigh, Július kaplán
1900 - - 1901 - - Rezán, Anton kaplán
1901 - - 1902 - - Hamar, Vincent Koloman kaplán
1902 - - 1903 - - Schmidt, Leo kaplán
1904 - - 1905 - - Filkorn, Eugen kaplán
1905 - - 1906 - - Szőke, Jozef kaplán
1906 - - 1909 - - Bergendy, Štefan st. kaplán
1908 okt. 10. +1946 sept. 2. Ludvigh, Július farár
1909 - - 1910 - - Beneš, Jozef (1883-1945) kaplán
1910 - - 1912 - - Gallo Štefan, ThDr. kaplán
1912 - - 1915 - - Herodek, František kaplán
1917 - - 1917 - - Augustín, Alojz Emil kaplán
1917 po - 1917 po - Tiso, Ján kaplán
1918 - - 1920 - - Kállay, Viktor kaplán
1920 - - 1921 - - Hančinský, Silvester Narcius kaplán
1921 - - 1922 - - Hollý, Jozef (1894-1976) kaplán
1922 - - 1924 - - Dubík, Pavol výpomocný_duchovný
1924 - - 1925 - - Steskal, Karol kaplán
1925 - - 1926 - - Látečka, Andrej Eduard kaplán
1929 - - 1934 - - Juska, Koloman kaplán
1933 nov. 1. 1934 okt. 1. Štefkovič Štefan, PhDr. kaplán
1934 - - 1936 - - Pásztor Ján, ThDr. JUDr. Mons. kaplán
1935 - - 1936 - - Máchal, Viliam Jozef kaplán
1936 - - 1941 - - Juska, Koloman kaplán
1936 - - 1937 - - Bitter, Štefan kaplán
1937 - - 1938 - - Murín Ivan, Ph. a Th.Dr. kaplán
1937 - - 1938 - - Šinkovič, Vincent výpomocný_duchovný
1938 - - 1938 po - Michalka Michal, ThDr. kaplán
1938 - - - - - Počik, Jozef kaplán
1939 - - 1939 - - Kriváň, Alexander kaplán
1941 - - 1942 - - Kúsek, Štefan kaplán riaditeľ mešt. školy
1942 - - +1947 október 11. Šafár, Jozef na dôchodku
1942 - - 1943 - - Štiavnický, Viliam kaplán
1943 - - 1945 - - Vrablec Jozef, ThDr. kaplán 1943-45 riad. školy, 1944 ThDr.
1943 - - 1943 po - Brath, Jozef kaplán
1943 - - 1943 po - Kalamen, Július kaplán
1945 - - 1947 - - Brath, Jozef kaplán
1946 - - 1947 - - Janás, Karol dočasný správca farnosti
1947 - - 1949 - - Janás, Karol kaplán
1947 - - 1960 - - Burlas, Matej farár
1947 - - 1948 - - Bagin Anton, ThDr. kaplán
1948 - - 1948 - - Baláži, Ľudovít, Mons. výpomocný duchovný
1949 - - 1951 - - Dupkala, Adam kaplán
1949 - - 1950 - - Mišák, Ladislav kaplán
1950 sept. 10. - - - Kofrit, Florián internovaný
1951 po - 1952 - - Sloboda Juraj, Th Lic. kaplán
1951 júl - 1951 po - Rašovec Viktor, ThDr. kaplán
1952 po - 1954 - - Žatko, Jozef (1904-1986) kaplán
1953 - - 1954 - - Kalina Štefan, ThDr. kaplán
1954 po - 1956 - - Patka Andrej, Mons. kaplán
1956 - - 1960 jan. 15. Slovák Tibor, ThDr. kaplán
1957 - - 1958 - - Grác, Štefan kaplán
1958 - - 1961 - - Michalka Michal kaplán
1960 - - 1973 - - Brath, Jozef správca farnosti
1962 - - 1967 - - Valent, Vojtech kaplán
1967 - - 1969 - - Mikunda, Celestín kaplán
1969 - - 1973 okt. 1. Dúbravický, Alojz, SVD kaplán
1973 okt. 1. +1990 jan. 23. Dúbravický, Alojz, SVD správca farnosti
1973 - - 1978 - - Kondé, Pavol kaplán
1977 po - - - - Karnett Milan kaplán
1985 - - 1985 po - Koniar, František kaplán
1986 - - 1988 - - Licsko, Valent kaplán
1989 - - 1989 - - Licsko, Valent kaplán
1990 - - 1990 - - Licsko, Valent administrátor
1994 - - 1994 - - Gič, Ján kaplán
1997 - - 2001 - - Tussia, Edmund Umba Dimbi kaplán
2005 - - 2006 - - Stranianek Peter výpomocný duchovný