logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Lysá pod Makytou

Titul kostola:
sv. Štefana (1824)
Iné mená:
1352 Lysá pod Makytou: okres Púchov/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica)
1773, 1808 Lisza, Lysa, 1786, 1863, 1877–1895 Lisza, 1873, 1898–1902 Lissza, 1907–1913 Fehérhalom, 1920 Lysá, 1927– Lysá pod Makytou
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1787 - - 1788 - - Szmetanovics, Stephanus farár
1788 jan. 1. 1796 - - Heszterényi, Stephanus farár
1796 po - 1798 - - Jakuš, Juraj správca farnosti
1798 - - 1798 - - Počarovský, Tomáš administrátor 1 mesiac
1798 - - 1818 - - Borcsányi, Georgius farár
1818 - - 1832 - - Hidvégy, Ján farár
1832 - - 1851 - - Pirner, Antonius farár
1851 - - 1873 - - Hrabovec, Andrej (1797-1873) farár
1874 - - 1880 - - Petyovszky Joannes farár
1880 - - 1880 - - Kulifaj, Anton administrátor
1880 - - 1906 - - Zlatáry, Karol farár
1906 - - 1921 - - Stolárik, Štefan administrátor, farár dekan
1921 - - 1922 - - Formánek, Jozef (1865-1945) administrátor
1922 - - 1934 - - Spusta, Štefan farár
1935 - - 1937 - - Mikuš, Félix správca farnosti
1937 - - 1944 - - Komár, Tomáš farár
1944 - - 1948 - - Beňačka, Filip správca farnosti
1948 - - 1987 - - Masár, Albert správca farnosti cirk. škol. inšpektor, 1959 púch. dištrikt, dekan
1987 - - 1989 - - Oliš, Jozef správca farnosti
1989 - - 2002 - - Jedinák, Milan správca farnosti 1989-1990 excurr. Lazy p Mak., 1992-1993 excurr. Dohňany, 1993-1995 excurr. Lúky p. Mak.