logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 31867
Meno farnosti : Lysá pod Makytou
Pcmeno farnosti : lysapodmakytou
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 283
Poradie : 40700
Citát : LYSÁ POD MAKYTOU 020 54, tel. —, o. Pov. Bystrica, (2.500), k. sv. Štefana (1824), kap. P. M. na Beňadíne (1950). — K 49, p 32, s 19.
Duchovný správca: Dr. Albert Masár.

Číslo záznamu : 41493
Meno farnosti : Lysá pod Makytou
Pcmeno farnosti : lysapodmakytou
Číslo knihy : 1019709
Názov knihy : Schematismus Cleri Dioecesis Nitriensis Pro Anno A Christo Nato MCMXLII
Skratka knihy : NS1942
Strany : 59
Poradie : 850
Citát : 4. Lysá. Ecclesia ad S. Stephanum R. H. Parochia erecta
anno 1787. Matricas habet ab anno 1788. Patronus:
Fundus Religionis. Parochus: D. Thomas Komár. Coope-
rator :

Num. anim. Cath. A. C. Jud. Div.
In Matre cum exstirp. 2642 72 8 — 1.10
_____________________________________________________________
Universim 2642 72 8 —

SS. Ros. 760, Alt. 70, SS. Cor. J. 112, Inf. J., 150, Tert.
S. Franc. 11, Apost. inf. 12, S. Adalb. 85.
Usus linguae: Slavicae.
Posta, statio telegraphica et telephonica via ferreae: loco.

Číslo záznamu : 42066
Meno farnosti : Lysá pod Makytou
Pcmeno farnosti : lysapodmakytou
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836
Strany : 67
Poradie : 620
Citát : LISZA. Parochia nova, erecta Anno 1787. |
Ecclesia ad S. Stephanum R. H. |
Patronus. Exc. Consilium R. L. H. |
Parochus. D. Antonius Pirner. |
Cath. AC. Jud. |
In Matre per Montes, et Valles spars. 2501 4 9 | 1. 2.
Lingua: Slav. Summa: 2501 4 9

Číslo záznamu : 42213
Meno farnosti : Lysá pod Makytou
Pcmeno farnosti : lysapodmakytou
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836
Strany : 146
Poradie : 2110
Citát : Lisza. Stephanus Szmetanovics. Stephanus Heszterényi. Georgius Jakuss. Thomas Pocsarovszky. Georgius Borcsányi. Joannes Hidvéghy. Antonius Pirner

Číslo záznamu : 43076
Meno farnosti : Lysá pod Makytou
Pcmeno farnosti : lysapodmakytou
Číslo knihy : 1019708
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII
Skratka knihy : NS1937
Strany : 60
Poradie : 680
Citát : 4. Lysá. Ecclesia ad S. Slephanum R. H. Parochia erecta
anno 1787. Matricas habet ab anno 1788. Patronus:
Fundus Religionis. Int. Administrator: D. Felix Mikuš,
in examine Pro-Synodali approbatus. Cooperator: —

Num. anim. Cath. A. C. H. C. Jud. Div.
In Matre: cum exstirpatu-
risad 10 km sparsis 2430 67 -- 7 2 1-10
__________________________________________________________
Universim: 2430 67 — 7 2

SS. Ros. 750, Alt. 85, Apost. S. Cyr. et Meth. 45, SS. Cor.
J. 111, Inf. J. 103,Tert. S, Franc.20, Apost. inf. 12, S.
Adalb.65.
Usus linguae: Slavicae.
Posta, statio telegraphica et telephonica: loco.

Číslo záznamu : 43481
Meno farnosti : Lysá pod Makytou
Pcmeno farnosti : lysapodmakytou
Číslo knihy : 60075
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXIII
Skratka knihy : NS1913
Strany : 60
Poradie : 670
Citát : 3. Fehérhalom. Ecclesia ad S. Stephanum R. H. Parochia
erecta anno 1787. Matricas habet ab anno 1788.
Patronus: Fundus Religionis. Parochus: Idem, qui
VADiaconus Dist. Cooperator: —

Num. anim. Cath. A. C. H. C. Jud. Div.
In matre: cum exstirpaturis
ad 10 km. sparsis 2330 34 — 28 — 10
___________________________________________________________
Universim 2330 34 — 28 --
Usus Linguae: Slavicae.
Posta loco, st. telegr. in Puhó.

Číslo záznamu : 44243
Meno farnosti : Lysá pod Makytou
Pcmeno farnosti : lysapodmakytou
Www stránka : https://www.lysapodmakytou.sk/pamiatky.html [18.10.2019]
Skratka knihy : www
Citát : V roku 1787 bola Lysá povýšená nitrianskym biskupom Františkom Xavierom Fuschom na samostatnú farnosť. Od roku 1787 sa v Lysej začala viesť samostatná matrika pre pokrstených, sobášených i zomrelých a celá obec začala žiť novým cirkevným životom. Prvým kňazom sa stal od 1. januára 1788 Štefan Hesterény. Po ňom nasledovali Juraj Jakuš /od roku 1796/, Tomáš Počarovský /1 mesiac/, Juraj Bortsányi / 1798/, Ján Hidvéghy / 1818/, Michal Cingel /1832/, Ján Anton Pirner /1832/, Jozef Zaymus /1846/, František Strakovič /1848/, Anton Balogh /1850/, Ján Peťovský /1851/, Ján Černyei /1858/, Štefan Ručka /1858/, Andrej Hrabovec /1872/, Ján Peťovský /1874/, Jozef Metzetis /1879/, Karol Zlathazy /1879 - 1899/, Štefan Stolárik /1913/ , Štefan Spusta /1918 - 1934/, Juraj Jakuš/1934 -1938/, Tomáš Komár/1938-1942/ Ján Kutiš /r.1942 – pôsobil 4 mesiace/, Filip Beňačka /od 1. júla 1944-1948/, PhDr. Albert Masár/1948-1986/, p. farár Oliš /1986 -1990/, Milan Jedinák /1990 – 2001/, Mgr. Pavol Mičúch /od r. 2001 – 2012/, Mgr. Jozef Hlaváč /2012.

Číslo záznamu : 62784
Meno farnosti : Lysá pod Makytou
Pcmeno farnosti : lysapodmakytou
Číslo knihy : 1066145
Názov knihy : Schematizmus Žilinskej diecézy 2018. Vydal Biskupský úrad v Žiline 2018
Skratka knihy : Schem2018
Strany : 144
Poradie : 720
Citát : Farnosť bola zriadená v roku 1787, pôsobili v nej farári, administrátori: Štefan Hesteréni, Juraj Jakuš, Tomáš Počarovský, Juraj Borčáni, Ján Hidvégy, Anton Pirner, Andrej Hrabovec, Ján Peťovský, Karol Zlatáry, Štefan Stolárik, Štefan Spusta, Tomáš Komár, Filip Beňačka, Albert Masár, Jozef Oliš, Milan Jedinák, Pavol Mičúch.
Matriky sú vedené od roku 1788, sú zachované.
Poznámka DKI : Zoznam kňazov v Schematizme vypracoval Drahomír Velička.