logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Lysá pod Makytou

Titul kostola:
sv. Štefana (1824)
Iné mená:
1352 Lysá pod Makytou: okres Púchov/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica)
1773, 1808 Lisza, Lysa, 1786, 1863, 1877–1895 Lisza, 1873, 1898–1902 Lissza, 1907–1913 Fehérhalom, 1920 Lysá, 1927– Lysá pod Makytou

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1787 - - 1788 - - Szmetanovics, Stephanus farár
1788 jan. 1. 1796 - - Heszterényi, Stephanus farár
1796 po - 1798 - - Jakuš, Juraj správca farnosti
1798 - - 1798 - - Počarovský, Tomáš administrátor 1 mesiac
1798 - - 1818 - - Borcsányi, Georgius farár
1818 - - 1832 - - Hidvégy, Ján farár
1832 - - 1851 - - Pirner, Antonius farár
1846 - - 1848 - - Zaymus, Jozef kaplán
1851 - - 1873 - - Hrabovec, Andrej (1797-1873) farár
1862 - - 1863 - - Slaninka, Michal kaplán
1863 - - 1864 - - Pivarči, Ferdinand kaplán
1870 - - 1872 - - Kluch, Ján (1837-1911) kaplán
1874 - - 1880 - - Petyovszky Joannes farár
1877 - - 1878 - - Frátrik, Alexius kaplán
1879 - - 1880 - - Kulifaj, Anton kaplán
1880 - - 1882 - - Kardoš, Jozef (1850-1916) kaplán
1880 - - 1880 - - Kulifaj, Anton administrátor
1880 - - 1906 - - Zlatáry, Karol farár
1884 - - 1885 - - Velčej, Anton kaplán
1889 - - 1890 - - Majer, Andrej kaplán
1892 - - 1893 - - Bíza, Ľudovít kaplán
1899 - - 1901 - - Mičko, Štefan kaplán
1901 - - 1901 - - Horváth, Gejza (1876-1918) kaplán
1905 - - 1906 - - Horvát, Július kaplán
1906 - - 1921 - - Stolárik, Štefan administrátor, farár dekan
1921 - - 1922 - - Formánek, Jozef (1865-1945) administrátor
1922 - - 1934 - - Spusta, Štefan farár
1935 - - 1937 - - Mikuš, Félix správca farnosti
1937 - - 1944 - - Komár, Tomáš farár
1939 - - 1941 - - Žatko, Filip kaplán zároveň adm. Dohňany
1941 júl 1. 1941 nov. 1. Smatana, Teodor kaplán
1942 - - 1942 po - Michalka Michal, ThDr. výpomocný duchovný
1942 - - 1943 - - Kutiš, Ján kaplán
1943 - - 1946 - - Melo, Jozef kaplán
1944 - - 1948 - - Beňačka, Filip správca farnosti
1948 - - 1987 - - Masár, Albert správca farnosti cirk. škol. inšpektor, 1959 púch. dištrikt, dekan
1987 - - 1989 - - Oliš, Jozef správca farnosti
1989 - - 2002 - - Jedinák, Milan správca farnosti 1989-1990 excurr. Lazy p Mak., 1992-1993 excurr. Dohňany, 1993-1995 excurr. Lúky p. Mak.