logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Kvačany

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Sv. Kataríny Alexandrijskej
Iné mená:
Kvačany: okres Liptovský Mikuláš/Žilinský kraj (Liptovská stolica) 1960 pričl. o. Dlhá Lúka.
1773 Kvacsan, Kwačany, 1786 Kwacschan, 1808 Kvacsány, Kwačany, 1863–1888 Kvacsán, 1892–1913 Kvacsan, 1920– Kvačany
--------------------
Dlhá Lúka: 1773 Hoszuréth, Dlha Luka, 1786 Hoszuréth, Dluhá Luka, Lange-Wiese, 1808 Dlúhá Lúka, Hosszúrét, 1863–1913 Hosszúrét, 1920–1960 Dlhá Lúka
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Dlhá Lúka (60), kap. B. S. J. (1898).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1531 sp. - - - - Peter(1531,Kvačany) farár
1584 - - 1628 - - Protestantskí farári
1647 sp. - - - - Nováky, Ján farár
1660 sp. - - - - Raczko, Martin farár
1676 - - 1689 - - Sliacky, Andrej farár
1689 jún - 1690 - - Mott, Ján farár
1690 jan. 7. 1691 - - Polóni, Ján Václav farár
1691 máj 16. 1711 máj 3. Šimonovič, Andrej farár
1714 mar. 15. 1719 júl 2. Trsztyánszky, Andrej farár
1719 aug. 23. 1722 - - Steinfest, Ján farár
1722 - - 1725 - - Gašparovič, Jozef farár
1725 apr. 23. 1737 mar. 13. Palumbini, Matej Tobiáš farár
1738 - - +1760 jún 26 Horánsky, Juraj (Kvačany, 1760) farár
1760 júl 16. 1761 dec. 16. Kronner, Ján farár
1761 dec. 30. 1770 mar. 16. Madočáni, František farár
1770 júl 2. 1778 - - Kostka, Štefan (1744-1807) farár
1778 - - 1796 - - Kobzay, Juraj farár
1796 - - 1801 - - Droppa, Ján farár
1801 - - 1808 - - Matiašovský, Demeter farár
1808 - - 1839 - - Mesároš, Štefan farár
1839 - - 1872 - - Borodáč, Ján farár
1873 - - 1879 - - Keltoník, Ján farár
1880 - - 1884 - - Háber, Karol farár
1884 - - 1888 - - Dónay, Jozef farár
1888 - - 1902 - - Hattala, Eduard farár
1902 - - 1903 - - Vojtaššák, Ján farár
1903 - - 1909 - - Doľák, Martin farár
1909 - - +1950 dec. 14. Stano, Leopold farár
1950 - - 1951 - - Čakánek, Jozef, SDB administrátor
1951 - - 1951 - - Chlebák, Gabriel administrátor
1951 - - 1954 - - Pastorek, Martin správca farnosti
1954 - - 1955 - - Hudáč, Karol správca farnosti
1955 - - 1956 - - Kovalský, Andreas excurendo
1956 - - 1957 - - Harmata, Cyril správca farnosti
1957 - - 1958 - - Pastorek, Martin správca farnosti
1958 - - 1966 - - Kovalský, Andreas excurendo
1966 - - 1968 - - Lang, Ján správca farnosti
1968 - - 1974 - - Hanus, Ladislav správca farnosti
1974 - - 1987 - - Trstenský, Emil správca farnosti
1987 - - 1991 - - Martinický, Vladimír správca farnosti
1991 - - 2002 - - Šiškovič Marcel farár