logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovNováky, Ján

Iné mená:

Nováky Joannes.

Životopisné dáta:

* 1619 – † 1692, Nadlice, okr. Topoľčany

Životopis:

V r. 1647 bol farárom v Kvačanoch. Uvádza sa to v zozname kňazov, zostavenom na príkaz Juraja Lippaya. Od 21. mája 1655 bol farárom v Brodskom. Nato bol 15. júna 1660 ustanovený v Borskom Svätom Jure, s už pripojenými filiálkami Moravský Svätý Ján a Sekule. 2. januára 1663 bol poslaný na Spiš. 16. mája 1667 bol ustanovený v Ždani, kde v r. 1674 vykonal vizitáciu Andrej Péterffy, ktorý o farárovi zaznamenal: „55 ročný, 29 rokov kňazom. Má slušný dom a dosť zabývaný. Má zničené záhrady. Sám je dosť biedny.“ Tam pracoval až do r. 1677. Potom bol 25. apríla 1684 ustanovený v Nadliciach, kde pôsobil až do r. 1692.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kvačany 1647 sp. - - - - Nováky, Ján farár
Brodské 1655 máj 21. 1665 - - Nováky, Ján farár
Borský Svätý Jur 1660 jún 15. 1663 - - Nováky, Ján farár
Horná Ždaňa 1667 máj 16. 1677 - - Nováky, Ján farár
Nadlice 1684 apr. 25. 1692 - - Nováky, Ján farár
Bošany 1688 - - 1692 - - Nováky, Ján excurrendo z Nadlíc