logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHudáč, Karol

Tituly:

dištriktuálny dekan, honorárny kanonik

Životopisné dáta:

* 22. marca 1911, Spišské Podhradie, okr. Levoča – † 6. apríla 1987, Spišská Belá, okr. Kežmarok

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie v biskupskom seminári v Spišskej Kapitule ho biskup Ján Vojtaššák vysvätil 10. februára 1935 za kňaza. Počas druhej svetovej vojny bol farárom v Reľove, odkiaľ v r. 1951 excurrendo spravoval aj Spišské Matiašovce. V r. 1952 pôsobil v Námestove. Potom od 20. apríla 1955 do 15. novembra 1982 bol farárom v Bobrovci. Na odpočinku žil v Spišskej Belej, kde je pochovaný spolu so svojím bratom kňazom Ladislavom.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 237;
www.spisskabela.sk/files/zoznam_hrobovych_miest_stary_cintorin.xls; www.farano.sk/?p=310;
www.relov.ocu.sk/dokumenty/7.%20Kapitola.pdf

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Hniezdne 1935 - - 1939 - - Hudáč, Karol kaplán
Reľov 1939 - - 1952 - - Hudáč, Karol farár
Námestovo 1952 - - 1952 - - Hudáč, Karol správca farnosti
1952 - - 1954 - - Hudáč, Karol mimo pastorácie
Kvačany 1954 - - 1955 - - Hudáč, Karol správca farnosti
Bobrovec 1955 - - 1965 - - Hudáč, Karol správca farnosti
Kanonik 1965 - - - - - Hudáč, Karol síd.


Stručná bibliografia:

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
43710Kráľovná svätého ruženca19362Karol Hudáč. Zodpovednosť matky.