logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Bojnice

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Martina biskupa
Iné mená:
Bojnice: okres Prievidza/Trenčiansky kraj (Nitrianska stolica)
1960 pričl. o. Dubnica.
1773 Bajmocz, Weinitz, Boynicze, 1786 Bajmocz, Weinitz, Bojnicze, 1808 Bajmócz, Bojnice, 1863–1913 Bajmóc, 1920– Bojnice
---------------
Dubnica: 1773, 1786, 1808 Dubnicza, 1863–1907 Dubnica, 1913 Bajmóctölgyes, 1920–1960 Dubnica
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Opatovce n. Nitr. (1.600), kap. P. M. (18. st.), 2. os. Kocúrany (400), kap. P. M. (1930), 3. os. Šútovce (400), kap. B. S. J., kap. P. M. Materstva (17. st.).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť je starobylá. Uvádzajú ju protokoly pápežskej decimy aj Pazmáňov katalóg. Jej územie ako hradnej fary v prvopočiatku sa rozprestieralo na celé panstvo. Z nej sa potom postupom času vytvorili nové farnosti. Pri nemeckej kolonizácii Nitrianske Pravno, Kľačno, Malinová, Tužina a Handlová.
Keď sa v 16. storočí stali zemepánmi Thurzovi zaviedli sem novú vieru, ktorá trvala 80 rokov. Po vymretí Thurzovcov nastúpili Pálffyovci. Tí zaviedli katolícky kult. 1635 vypovedal Pavel Pálffy evanjelického farára a ustanovil katolíckeho. Za Tököliho a Rákoczyho éry sa vrátili evanjelickí farári, ale zakrátko po nich opäť katolícki a tak je to doteraz.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Chema(1332,Bojnice) kňaz
1400 ? - - - - Peter (Bojnice, 1401) farár
1437 sp. - - - - Ladislav (Bojnice, 1437) farár
1464 - - 1487 - - Keberhard, Michal farár
1488 - - - - - Poléczy, Peter farár
1527 sp. - - - - Szuchinyi, Peter farár
1585 sp - - - - Michal(1585,Bojnice) farár len Zar1
1632 sp. - - - - Valerián, Edmund farár
1640 - - 1645 - - Bielavý, Tomáš farár
1645 - - 1645 - - Kausek, Ondrej Adam farár
1645 - - 1654 - - Cherlay, Ján farár
1657 - - - - - Gersich, Ján farár
1657 po - - - - Hunfalvy farár
1664 - - 1667 - - Aurifabri farár
1667 júl 15. +1691 - - Turkovič, Ján Alexej Ignác farár
1691 okt. 15. 1718 - - Žilka, Ján František farár
1718 aug. 7. +1734 sept. 6. Chilko, Ján Imrich farár
1734 - - +1779 - - Majténi, Ladislav (1703-1779) farár
1779 - - 1794 - - Várady, Ladislav farár
1794 - - 1806 - - Veis Ignác farár
1806 - - 1825 - - Fegyveres, Ján farár
1825 - - 1832 - - Fekete, Michal, kanonik farár
1833 - - 1876 - - Majténi, Jozef farár
1877 - - 1880 - - Holéczy, František farár
1880 - - 1882 - - Buršák, Štefan farár
1882 - - 1901 - - Tomáškovič, Jozef farár
1901 - - 1920 - - Rudnay, Alojz farár
1920 - - 1937 - - Medvecký, Karol Anton farár
1937 - - 1938 - - Smida, Stanislav administrátor
1938 - - 1961 - - Petráš, Lukáš farár
1961 - - 1980 - - Schrott, Ladislav správca farnosti č. dekan
1980 Júl - 1990 mar. - Kollár, Pavol, SchP správca farnosti