logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Bojnice

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Martina biskupa
Iné mená:
Bojnice: okres Prievidza/Trenčiansky kraj (Nitrianska stolica)
1960 pričl. o. Dubnica.
1773 Bajmocz, Weinitz, Boynicze, 1786 Bajmocz, Weinitz, Bojnicze, 1808 Bajmócz, Bojnice, 1863–1913 Bajmóc, 1920– Bojnice
---------------
Dubnica: 1773, 1786, 1808 Dubnicza, 1863–1907 Dubnica, 1913 Bajmóctölgyes, 1920–1960 Dubnica
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Opatovce n. Nitr. (1.600), kap. P. M. (18. st.), 2. os. Kocúrany (400), kap. P. M. (1930), 3. os. Šútovce (400), kap. B. S. J., kap. P. M. Materstva (17. st.).
Stručné dejiny:
Farnosť je starobylá. Uvádzajú ju protokoly pápežskej decimy aj Pazmáňov katalóg. Jej územie ako hradnej fary v prvopočiatku sa rozprestieralo na celé panstvo. Z nej sa potom postupom času vytvorili nové farnosti. Pri nemeckej kolonizácii Nitrianske Pravno, Kľačno, Malinová, Tužina a Handlová.
Keď sa v 16. storočí stali zemepánmi Thurzovi zaviedli sem novú vieru, ktorá trvala 80 rokov. Po vymretí Thurzovcov nastúpili Pálffyovci. Tí zaviedli katolícky kult. 1635 vypovedal Pavel Pálffy evanjelického farára a ustanovil katolíckeho. Za Tököliho a Rákoczyho éry sa vrátili evanjelickí farári, ale zakrátko po nich opäť katolícki a tak je to doteraz.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Chema(1332,Bojnice) kňaz
1400 ? - - - - Peter (Bojnice, 1401) farár
1437 sp. - - - - Ladislav (Bojnice, 1437) farár
1464 - - 1487 - - Keberhard, Michal farár
1488 - - - - - Poléczy, Peter farár
1527 sp. - - - - Szuchinyi, vel Szuchenyi Petrus. farár
1585 sp - - - - Michal farár len Zar1
1632 sp. - - - - Valerián Edmund farár
1640 - - 1645 - - Bielavý, Tomáš farár
1645 - - 1645 - - Kausek, Ondrej Adam farár
1645 - - 1654 - - Cherlay, Ján farár
1657 - - - - - Gersich, Ján farár
1657 po - - - - Hunfalvy farár
1664 - - 1667 - - Aurifabri farár
1667 júl 15. +1691 - - Turkovics Joannes, Alexius, Ignatius. farár
1691 okt. 15. 1718 - - Žilka, Ján František farár
1718 aug. 7. +1734 sept. 6. Chilko, Ján Imrich farár
1734 - - +1779 - - Majténi, Ladislav (1703-1779) farár
1745 - - 1755 - - Latečka, Adam kaplan
1779 - - 1794 - - Várady Ladislaus. farár
1794 - - 1806 - - Veis Ignác farár
1806 - - 1825 - - Fegyveres, Ján farár
1821 sp. - 1821 - - Vavrinecz Andreas kaplán
1821 sp. - - - - Heinrich, Matej kaplán
1822 sp. - 1826 sp. - Gallas, Ignác kaplán
1822 sp. - 1823 sp. - Troj Jakub kaplán
1824 sp. - 1826 sp. - Meszik Andreas kaplán
1825 - - 1832 - - Fekete, Michal, kanonik farár
1827 sp. - 1830 sp. - Meszik Andreas kaplán
1827 sp. - - - - Majer, Ondrej kaplán
1828 sp. - - - - Zimáni Ján kaplán
1828 sp. - - - - Harzer, František kaplán
1829 sp. - 1833 sp. - Grolmus, Lukáš kaplán
1833 - - 1876 - - Majténi, Jozef farár
1832 sp. - 1833 sp. - Hanauer, Augustín kaplán
1834 sp. - 1835 sp. - Hanauer, Augustín kaplán
1834 sp. - - - - Szlatínyi Anton kaplán
1835 sp. - - - - Mihalovits, Florianus kaplán
1836 sp. - 1837 sp. - Takáč Jozef kaplán
1836 sp. - 1837 sp. - Námesník, Ľudovít kaplán
1838 sp. - - - - Gerliczy, Anton kaplán
1838 sp. - - - - Brannich, Albert kaplán
1842 sp. - - - - Zimáni Ján kaplán
1842 sp. - - - - Országh, Ján kaplán
1852 sp. - - - - Jakubík, František kaplán
1854 sp. - 1856 sp. - Junás, Jozef kaplán
1858 sp. - - - - Buršák, Štefan kaplán
1860 sp. - - - - Bizay, Alexander kaplán
1862 sp. - - - - Skalečka Ján kaplán
1864 sp. - 1866 sp. - Veronács, Joannes kaplán
1877 - - 1880 - - Holéczy, František farár
1880 - - 1882 - - Buršák, Štefan farár
1882 - - 1901 - - Tamáškovič Jozef farár
1901 - - 1920 - - Rudnay, Alojz farár
1916 - - 1919 - - Dlugopolský, Jozef kaplán
1920 - - 1937 - - Medvecký, Karol Anton farár
1924 - - 1924 po - Anner, Jozef kaplán
1926 - - 1929 - - Herman, Pavol výpomocný duchovný emigroval, 1900 - 1926 duchovný slov. vysťahovalcov v USA, 1926 -1929 výpomocný duchovný v Bojniciach, neskôr na Starých Horách, v Slovenskej Ľupči, Detve, Novej Bani,
1927 - - 1928 - - Koza-Matejov, Juraj kaplán
1933 sept. 1935 - - Straka, Jozef (1903-1971) kaplán
1937 po - 1938 - - Ovšenka Ján kaplán
1937 - - 1938 - - Smida, Stanislav kaplán, administrátor
1938 - - 1961 - - Petráš, Lukáš farár
1939 - - 1942 - - Kliman, Jozef kaplán
1939 - - 1939 - - Ovšonka, Ján kaplán
1942 - - 1945 - - Lenhardt, Ignác kaplán
1945 - - 1954 - - Šmida, Michal kaplán
1948 - - 1948 po - Hromada, Jozef (1923-1994) kaplán
1955 - - 1958 - - Hromada, Jozef (1923-1994) kaplán
1958 - - 1963 - - Drienko, Alojz kaplán
1961 - - 1980 - - Schrott, Ladislav správca farnosti č. dekan
1963 - - 1964 - - Grešša, Stanislav kaplán
1965 - - 1969 - - Blaško, Juraj kaplán
1970 - - 1973 - - Hanko Ján kaplán
1970 - - 1972 - - Závodský, Jozef (1927-1993) kaplán
1973 - - 1976 - - Kamenský, Ján (1938-2019) kaplán
1976 - - 1977 - - Žilka, Štefan kaplán
1977 po - - - - Bartošík Dušan kaplán
1979 apr. - 1980 Jún - Kollár, Pavol, SchP kaplán
1980 Júl - 1990 mar. - Kollár, Pavol, SchP správca farnosti
1991 - - +1996 máj 7. Dobrovodský, Štefan Michal dôchodok
2003 - - 2005 - - Meško, Jozef, SchP kaplán