logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Spišská Nová Ves

Titul kostola:
P. M. Naneb. (13. st.)
Iné mená:
Spišská Nová Ves SN/KI spiš. 1926–1954 pričl. o. Hnilec; 1960 vyčl. o. Mlynky; 1988–1990 pričl. o. Danišovce, Lieskovany. 1786 Iglo, Neudorf, Nowa Wes, Iglovia, 1808 Igló, Iglovia, Neudorf, Nowá Wes, 1863–1873, 1888–1913 Igló, 1877–1882 Szepesigló, 1920– Spišská Nová Ves
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
Huta (1450), k. sv. Cyrila a Metoda (1925).

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1656 - - +1657 jún 25. Bogner, Bartolomej farár
1811 sp. - 1823 sp. - Bertoni, Karol farár
1811 sp. - 1812 sp. - Hamornik Joannes kaplán
1811 sp. - 1812 sp. - Kolbay Josephus kaplán
1821 sp. - 1824 sp. - Huszko Josephus kaplán
1821 sp. - 1825 sp. - Signarovits Georgius kaplán
1821 sp. - 1823 sp. - Scholcz Franciscus kaplán
1824 sp. - 1839 sp. - Kissko Martinus farár
1827 sp. - 1829 sp. - Schlicz Joannes kaplán
1827 sp. - 1831 sp. - Schmogner Carolus kaplán
1830 sp. - 1843 sp. - Roxer, Anton kaplán
1832 sp. - 1843 sp. - Steinert Franciscus kaplán
1841 sp. - 1843 sp. - Zaboyszky Ladislaus farár
1856 sp. - - - - Reindl, Ignác farár
1856 sp. - - - - Klimko Franciscus kaplán
1856 sp. - - - - Scheminszky Joannes kaplán
1897 - - - - - Sommer, Bernard kaplán
1907 - - 1911 - - Papp, Eleuterius kaplán
1919 - - 1920 - - Faith, Štefan kaplán
1920 dec. 29. - - - Drbjak, Pavol farár
1930 - - 1931 - - Novajovský, Augustín kaplán
1932 - - 1932 - - Šimonovič, František kaplán
1933 - - 1935 - - Hanus, Ladislav kaplán
1943 - - 1951 - - Prno, Ján kaplán
1944 - - 1951 - - Janota, Jozef kaplán
1946 - - 1949 - - Šterbák, Jozef kaplán
1947 - - 1948 - - Potocký, Michal, SJ duch.
1948 - - 1949 - - Zvolenčák, Štefan, SJ SJ
1950 - - 1951 - - Koštial, Štefan správca farnosti
1951 - - 1955 - - Marek, Michal kaplán
1951 - - 1952 - - Hasaj, Šimon kaplán
1952 - - 1954 - - Ivák, Ladislav kaplán
1955 - - 1957 - - Lihosit, Karol kaplán
1960 - - 1970 - - Kotík, Július výp.duch.
1962 - - 1965 - - Matejovie, Blažej Arnold kaplán
1962 - - 1963 - - Gazda, Jozef kaplán
1965 - - 1967 - - Blažek, František kaplán
1965 - - 1969 - - Hrtús, Mário Anton, OPraem kaplán
1966 - - 1968 - - Živčák Štefan kaplán
1968 - - 1969 - - Milan, Štefan kaplán
1969 sept. 1. 1973 sept. 30. Rozmus, Štefan kaplán
1969 - - 1971 - - Marton, Ferdinand kaplán
1971 - - 1974 - - Frankovský, Alojz kaplán
1972 - - - - - Kotík, Július dôchodok
1973 - - 1974 - - Jarab, Jozef kaplán
1974 - - 1977 - - Kavoň, Serafín kaplán
1974 - - 1976 - - Špiner, Dušan kaplán
1975 - - - - - Veľký, Vojtech Anton, OFMConv správca farnosti
1976 - - - - - Fajkus Vladimír kaplán
1977 - - - - - Petrov, Štefan dôchodok
1977 - - - - - Boržík, Štefan kaplán
1984 okt. 01 - - - Jozef Barilla kaplán
1984 01 05 - - - Mišek, Anton kaplán
1998 okt. 1 - - - Mišek, Anton farár
2012 apr. 1 - - - Boržík, Štefan výpomocný_duchovný