logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 30427
Meno farnosti : Spišská Nová Ves
Pcmeno farnosti : spisskanovaves
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 370
Poradie : 50210
Citát : SPIŠSKÁ NOVÁ VES 052 01, tel. 23 81, o. Sp. N. Ves, (22 785), k. P. M. Naneb. (13. st.), k. P. M. Nep. Poč. (15. st.), kap. Najsv. Troj. (16. st.), 2. sv. Anny (16. st.), 3. P. M. Ruž. (16. st.), 4. P. M. Škap. — Fil.: Huta (1450), k. sv. Cyrila a Metoda (1925). - K 387, p 164, s 84.
Duchovný správca: Vojtech A. Veľký.
Kapláni: Vladimír Fajkus a Štefan Boržík.
Kňazi bývajúci vo farnosti: Dr. Štefan Faith, Július Kotík, Štefan Petrov, Pavol Schlosser, Elemír Štrbavý, dr. František Vysocký.