FEBRUÁR 2024: Život sv. Terézie z Avily

FEBRUÁR 2024: Život sv. Terézie z Avily

Keď vysokovzdelaná úspešná židovská filozofka Edita Steinová (neskôr známa ako sv. Terézia Benedikta od Kríža) za jednu noc prečítala životopis sv. Terézie z Avily, povedala si nahlas: “Toto je pravda.” Celkom to zmenilo jej pohľad na život a neskôr sa aj z nej stala...