APRÍL 2024: G. K. Chesterton – Tomáš Akvinský

APRÍL 2024: G. K. Chesterton – Tomáš Akvinský

Svätý Tomáš Akvinský má svoje ústredné miesto nielen vo filozofii, teológii, ale aj v rámci dominikánskej tradície, keďže bol členom Rehole kazateľov. Geniálny anglický autor a katolícky filozof Gilbert Keith Chesterton, ktorý žil na prelome 19. a 20. storočia,...
FEBRUÁR 2024: Život blahoslaveného Antona

FEBRUÁR 2024: Život blahoslaveného Antona

Je veľa kníh od svätcov a veľa kníh o svätcoch. No je pomerne málo kníh o svätcoch od svätcov. Do tejto skupiny patrí útla kniha s názvom “Život blahoslaveného Antona” od sv. Atanáza, na ktorú vás chceme upozorniť v tomto pôstom období. Sv. Atanáz († 373)...
JANUÁR 2024: Život sv. Terézie z Avily

JANUÁR 2024: Život sv. Terézie z Avily

Keď vysokovzdelaná úspešná židovská filozofka Edita Steinová (neskôr známa ako sv. Terézia Benedikta od Kríža) za jednu noc prečítala životopis sv. Terézie z Avily, povedala si nahlas: “Toto je pravda.” Celkom to zmenilo jej pohľad na život a neskôr sa aj z nej stala...