APRÍL 2024: G. K. Chesterton – Tomáš Akvinský

Kniha mesiaca

Svätý Tomáš Akvinský má svoje ústredné miesto nielen vo filozofii, teológii, ale aj v rámci dominikánskej tradície, keďže bol členom Rehole kazateľov. Geniálny anglický autor a katolícky filozof Gilbert Keith Chesterton, ktorý žil na prelome 19. a 20. storočia, napísal knihu, v ktorej sa venoval špeciálne tomuto svätcovi: Svätý Tomáš Akvinský.

Chesterton ako filozof veľmi dobre pozná všetky okolnosti obdobia, v ktorom svätý Tomáš pôsobil, a nie je mu cudzie ani filozofické zázemie, z ktorého vyrastal a ktoré ovplyvňovalo jeho myslenie. Chesterton napísal aj životopisné dielo o svätom Františkovi z Assisi (čo párkrát aj v tejto knihe spomenie, keď porovnáva pohľady dominikánov a františkánov). Avšak kniha o svätom Tomášovi je trošku iná ako zvyčajný životopis – hoci nechýbajú aj životopisné prvky, v oveľa väčšej miere je to však v kocke prístupné Tomášovo učenie, no prístupné zrozumiteľným jazykom. A inšpirovať sa ním môže každý jeden z nás.

Knihu Svätý Tomáš Akvinský od Gilberta Keitha Chestertona si môžete zadarmo stiahnuť na stránke Dominikánskeho knižného inštitútu: https://knihydominikani.sk/stiahnut/kniha/chesterton-gilbert-keith-svaty-tomas-akvinsky/

Úryvky:

Keď sa Tomáša raz pýtali, za čo najviac ďakuje Bohu, povedal: „Že som porozumel každej strane, ktorú som prečítal.“

To, že „Boh pozrel na všetky veci a uvidel, že boli dobré“, ukrýva sebe hĺbku, ktorú bežní pesimisti nedokážu postrehnúť, alebo sa príliš ponáhľajú, aby si ju všimli. Je to téza, že nejestvujú zlé veci, iba zlé využívanie vecí.

Ak sa predpokladá, že morbídny renesančný intelektuál povie: „Byť či nebyť – to je otázka“, potom obrovský stredoveký doktor s istotou vo svojom hromovom hlase odpovedá. „Byť – to je odpoveď.“

Mohli by sme dokonca povedať, že tá jediná vec, ktorá oddeľuje svätca od obyčajných ľudí, je jeho pripravenosť byť zajedno s obyčajnými ľuďmi.

Svätec už dávno prekonal akúkoľvek túžbu po vyniknutí; on je jediným druhom lepšieho človeka, ktorý sa nikdy nepovyšoval.