Kniha mesiaca

V sekcii Kniha mesiaca vám každý mesiac ponúkneme jednu z kníh, ktoré sa dajú zadarmo stiahnuť z našej webstránky.

MAREC 2024: Sv. Tomáš Akvinský – Výklad Pánovej modlitby

MAREC 2024: Sv. Tomáš Akvinský – Výklad Pánovej modlitby

V mesiaci marec si pripomíname významné jubiluem. 7. marca uplynie 750 rokov od narodenia pre nebo sv. Tomáša Akvinského. Pri tejto príležitosti vám chceme dať do pozornosti jeho útle, ale hutné dielko s názvom VÝKLAD PÁNOVEJ MODLITBY. Tento krátky spis vás presvedčí,...

FEBRUÁR 2024: Život blahoslaveného Antona

FEBRUÁR 2024: Život blahoslaveného Antona

Je veľa kníh od svätcov a veľa kníh o svätcoch. No je pomerne málo kníh o svätcoch od svätcov. Do tejto skupiny patrí útla kniha s názvom "Život blahoslaveného Antona" od sv. Atanáza, na ktorú vás chceme upozorniť v tomto pôstom období. Sv. Atanáz († 373) , ktorý sa...

JANUÁR 2024: Život sv. Terézie z Avily

JANUÁR 2024: Život sv. Terézie z Avily

Keď vysokovzdelaná úspešná židovská filozofka Edita Steinová (neskôr známa ako sv. Terézia Benedikta od Kríža) za jednu noc prečítala životopis sv. Terézie z Avily, povedala si nahlas: “Toto je pravda.” Celkom to zmenilo jej pohľad na život a neskôr sa aj z nej stala...