Konvertiti

Niekedy sa nám zdá, že kresťanstvo a Katolícka cirkev už nedokážu priťahovať k sebé ľudí našej doby. Životopisy v tejto sekcii, ktoré pochádzajú zo samizdatu Konvertiti, dokazujú, že aj teraz mnohí vzdelaní a významní ľudia nachádzajú cestu ku Kristovi a do Katolíckej cirkvi.

V jednotlivých životopisoch sme sa snažili zachovať pôvodný jazyk a štýl samizdatu Konvertiti. Prajeme vám podnetné a inšpiratívne čítanie.

Jakub Lévi (1914-1945)

Jakub Lévi (1914-1945)

Životopis je súčasťou samizdatu Konvertiti. Jakub Lévi sa narodil 16. septembra 1914 v Paríži. Prišiel na svet po smrti svojho otca, ktorý padol hneď na začiatku I. svetovej vojny. Bol to veľmi nadaný chlapec. Pomýšľal na univerzitnú kariéru. Zo zdravotných dôvodov...

Manželia  Leseurovci

Manželia Leseurovci

Životopis je súčasťou samizdatu Konvertiti. Veľká parížska svadba. Manželský stav je veľká sviatosť. Posväcuje spojenie muža a ženy a kladie základný kameň novej rodiny. Súčasne je aj záväzkom pre oboch: manžel je pred Bohom a pred ľuďmi zodpovedný za svoju manželku,...

Alexis Carrel (1873 – 1944)

Alexis Carrel (1873 – 1944)

Životopis je súčasťou samizdatu Konvertiti. Albert Bossieres, SJ, Cestovateľ a pútnik z Lúrd. V roku 1935 sa zjavila kniha Človek – tvor neznámy. To bola literárna udalosť. Veľký úspech. Bola preložená do všetkých rečí... Starý Renanov buržoázny materializmus,...