Albert Bossieres, SJ, Cestovateľ a pútnik z Lúrd. V roku 1935 sa zjavila kniha Človek – tvor neznámy. To bola literárna udalosť. Veľký úspech. Bola preložená do všetkých rečí... Starý Renanov buržoázny materializmus, prekonaný Bergsonom, prijal od Carrela dar milosti....