Pridajte sa k nám!

Ako môžete pomôcť

Pred viacerými rokmi som sa pripojil na jedno knižné fórum.  Zaujalo ma nadšenie členov tohto fóra pre knihy. Niekto hľadal nejakú knihu, napr. od Karla Maya. 

Za pár dní sa ozval nadšenec pre mayovky a napísal mu celý zoznam diel, dokonca aj takých, ktoré ešte nevyšli ani slovensky ani česky. Zverejnil adresy, odkiaľ sa knihy dali stiahnuť.

Podobne to bolo aj pri iných autoroch a knihách.

Uvedomil som si, ako málo vedia katolíci o kresťanských knihách a autoroch – “… synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla.”

A preto som s niekoľkými priateľmi a dobrodincami začal vytvárať túto knižnicu. Mala by slúžiť pre tých, ktorí hľadajú.

Chceme tiež vytvárať bibliografie katolíckych autorov a vydavateľstiev.

Prakticky každá kniha vydaná do roku 1950 sa dá digitalizovať a ponúknuť na stiahnutie. Takto môžu knihy čítať viacerí ľudia.

Chceme tiež ponúknuť digitalizované knihy na vedecké a odborné účely – staré schematizmy a diecézne obežníky, ktoré sa týkajú Slovenska.

Veľa už je toho vykonaného, ale ešte viac sa dá urobiť.

Potrebujeme pomoc najmä pri:

– digitalizácii katolíckych kníh a časopisov,

– zostavovaní zoznamov kníh, ktoré vydali rôzne vydavateľstvá,

– digitalizácii a ponuke na stiahnutie rôznych samizdatov.

Darujte 2% pre Dominikánsky knižný inštitút

Podobne vytvárame historické schematizmy kňazov a farností do roku 1990, veľkú pomoc nám môžu ponúknuť veriaci, ktorí poznajú dejiny svojej farnosti.

Aké je to veľké dielo vyplýva z toho, že v databáze máme informácie o viac ako 500000 knihách a viac ako 20000 kňazoch.

S pomocou ďalších veriacich môžeme poskytnúť prístup ku knihám veľkému počtu ľudí a pomôcť mnohým poznať dejiny svojej farnosti.

Fr. Humbert, OP

Rehoľa dominikánov na slovensku

Dominikánsky knižný inštitút

Mnohí kňazi a veriaci obetovali mnoho pre to, aby náš národ mal dostatok duchovnej literatúry. Aby sa na to nezabudlo, ponúkame bibliografiu niektorých autorov.

Aby sme dokázali to, čo sme uviedli, založili sme “Dominikánsky knižný inštitút”. Sú to všetci tí, ktorí chcú v tomto smere niečo urobiť. Člen má prístup aj k elektronickým knihám a textom, ktoré zatiaľ nechceme zverejňovať.

Nech náš Pán, na príhovor Panny Márie a svätého Dominika, požehná toto naše dielo, aby sa evanjelium šírilo aj v našich časoch a aj prostredníctvom moderných prostriedkov.

Dominikánski svätci

Evidovaných kníh

Elektronických kníh

Kníh na stiahnutie

Evidovaných kňazov

Farností v databáze