OKTÓBER 2023: Svätý Bernard z Clairvaux – CHVÁLA PANENSKEJ MATKY (II)

Kniha mesiaca

Svätý Bernard z Clairvaux – CHVÁLA PANENSKEJ MATKY (II) (2)

Je málo svätcov stredoveku, ktorý by sa horlivosťou úcty k Panne Márii mohli vyrovnať sv. Bernardovi z Clairvaux (1090-1153). Jeho láska ku Kristovi, ktorý si vzal telo z Panny, ho priviedla k úcte voči tej, ktorá prikývla Božiemu plánu. Pre sv. Bernarda je Panna Mária najmä Božou Matkou, plnou milosti, skrze ktorú prišiel nielen Kristus, ale skrze ktorú sú nám dávané aj všetky milosti od Boha.

V mesiaci OKTÓBER vám dávame do pozornosti útle dielko, ktoré nesie názov “Chvála panenskej matky”. Pozostáva zo 4 homílií, ktoré prekypujú bohatou biblickou symbolikou.

Druhá homília je venovaná mnohým starozákonným predobrazom nielen Panny Márie ale aj svätého Jozefa, manžela Márie. Svätý Bernard pripisuje zjavné prepojenie Nového a Starého zákona pôsobeniu jedného a toho istého Duchu, ktorý pôsobí naprieč celými dejinami spásy.

Bernardova vrúcna úcta k Panne Márii, ku ktorej sa utieka v životných ťažkostiach, pramení z poznania toho, aké význačné miesto v dejinách určil Márii Boh: ona je tá, ktorá porodila Božieho syna, Ježiša Krista, jediného prostredníka medzi Bohom a ľuďmi, ktorý však pozýva do svojho diela spásy aj svojich verných, medzi ktorými zastáva Mária výsostné miesto.

Staršie vydanie tohto diela si môžete ZADARMO stiahnuť zo stránky Dominikánskeho knižného inštitútu: https://knihydominikani.sk/stiahnut/kniha/bernard-z-clairvaux-chvaly-panenske-matky/

 Svätý Bernard z Clairvaux – CHVÁLA PANENSKEJ MATKY (II) (2)