Slovenská a česká

Kresťanská literatúra na stiahnutie

Chceme prispieť k tomu, aby sa na internete zverejňovali aj katolícke knihy a aby krásne duchovné diela a poklady literatúry boli dostupné na internete a ľudia dobrej vôle mohli z nich čerpať posilu pre svoj duchovný život.

Rozhodli sme sa, že knihy, na ktoré máme autorské práva a neplánujeme ich vydať, budeme zverejňovať. Každý si ich môže stiahnuť a môže ich šíriť, ale nesmú byť využívané na komerčné účely. Tiež zverejňujeme knihy, ktorých autorské práva už zanikli. Prečítajte si vyhlásenie o autorských právach a potom si ich môžete stiahnuť v rôznych formátoch.

Sv. Dominik
{

Nech sa nevzďaľuje kniha tohoto zákona od tvojich úst! Premýšľaj o nej vo dne i v noci, aby si bedlivo zachoval všetko, čo je v nej napísané. Potom budeš mať šťastie a úspech vo svojom podnikaní.

– Joz 1,8

Kniha mesiaca

V sekcii Kniha mesiaca vám každý mesiac ponúkneme jednu z kníh, ktoré sa dajú zadarmo stiahnuť z našej webstránky.

APRÍL 2024: G. K. Chesterton – Tomáš Akvinský

APRÍL 2024: G. K. Chesterton – Tomáš Akvinský

Svätý Tomáš Akvinský má svoje ústredné miesto nielen vo filozofii, teológii, ale aj v rámci dominikánskej tradície, keďže bol členom Rehole kazateľov. Geniálny anglický autor a katolícky filozof Gilbert Keith Chesterton, ktorý žil na prelome 19. a 20. storočia,...

MAREC 2024: Sv. Tomáš Akvinský – Výklad Pánovej modlitby

MAREC 2024: Sv. Tomáš Akvinský – Výklad Pánovej modlitby

V mesiaci marec si pripomíname významné jubiluem. 7. marca uplynie 750 rokov od narodenia pre nebo sv. Tomáša Akvinského. Pri tejto príležitosti vám chceme dať do pozornosti jeho útle, ale hutné dielko s názvom VÝKLAD PÁNOVEJ MODLITBY. Tento krátky spis vás presvedčí,...

FEBRUÁR 2024: Život blahoslaveného Antona

FEBRUÁR 2024: Život blahoslaveného Antona

Je veľa kníh od svätcov a veľa kníh o svätcoch. No je pomerne málo kníh o svätcoch od svätcov. Do tejto skupiny patrí útla kniha s názvom "Život blahoslaveného Antona" od sv. Atanáza, na ktorú vás chceme upozorniť v tomto pôstom období. Sv. Atanáz († 373) , ktorý sa...

Rehoľa dominikánov na slovensku

Dominikánsky knižný inštitút

Mnohí kňazi a veriaci obetovali mnoho pre to, aby náš národ mal dostatok duchovnej literatúry. Aby sa na to nezabudlo, ponúkame bibliografiu niektorých autorov.

Aby sme dokázali to, čo sme uviedli, založili sme “Dominikánsky knižný inštitút”. Sú to všetci tí, ktorí chcú v tomto smere niečo urobiť. Člen má prístup aj k elektronickým knihám a textom, ktoré zatiaľ nechceme zverejňovať.

Nech náš Pán, na príhovor Panny Márie a svätého Dominika, požehná toto naše dielo, aby sa evanjelium šírilo aj v našich časoch a aj prostredníctvom moderných prostriedkov.

Dominikánski svätci

Evidovaných kníh

Elektronických kníh

Kníh na stiahnutie

Evidovaných kňazov

Farností v databáze