Tomáš Akvinský: Výklad Pánovej modlitby

Napísané je, že človek nežije len na samom chlebe, ale na každom slove, ktoré vychádza z božích úst. Božie slová kŕmia nadprirodzene žijúcu dušu. No medzi najvýživnejšie doista patria tie, ktoré Pán Ježiš poskladal do Otčenáša. Ony boli aj budú pokrmom toľkých kresťanských pokolení, a s nimi na perách opúšťať bude zem posledný vyvolený pre blaženú otčinu božích dietok. Je veľa duší, čo tápavo hľadajú hlbší
zmysel a chutnú náplň Pánovej modlitby. Tým anjelský svätý Tomáš ponúka svoje dielko, plod hlbokého nazerania na večné pravdy.

Stiahnite si túto knihu zdarma:

PDF DOC EPUB HTML

 

Katalógové číslo: 720871 Kategórie: , Autor:

Ďalšie informácie

Autor

Jazyk

Počet strán

20

Rok vydania

1943

Vydavateľ