logo
bannermaria

Vyhlásenie ohľadne autorských práv!

Na našej stránke uvádzame predovšetkým knihy a časopisy na ktoré má autorské práva Slovenská dominikánska provicia. So súhlasom provinciála Českej dominikánskej provincie úvádzame tiež knihy a časopisy na ktoré má autorské práva Česká provincia a ktoré vyšli do roku 1950. Ďalej zverejňujeme staré knihy, ktorých sme vlastníkmi a ktorých autorské práva už netrvajú.
Keby sa nedopatrením stalo, že sa tu objaví kniha porušujúca niekoho autorské práva, prosíme láskavo napísať na adresu adm0502@gmail.com a keď sa ukáže, že je to pravda, knihu okamžite stiahneme z našej stránky.


Tieto knihy zverejňujeme s úmyslom ohlasovať Božie Slovo v našej dobe dnešnými prostriedkami a tiež pomôcť víťazstvu pravdy v srdciach ľudí i vo svete. Zverejnenie týchto textov je spojené s námahou a obetou mnohých veriacich ľudí. Tieto texty môžu byť použité i umiestnené na stránkach ohlasujúcich kresťanské posolstvo ľuďom našej doby. Môžu byť tiež použité na vedecké a študijné účely ako zdroj informácii pre vedcov, učiteľov a študentov.

Knihy, časopisy a texty tu zverejnené nesmú byť použité v rozpore s naším úmyslom ohlasovania Božieho Slova. Nesmú byť použité na komerčné účely, nikto nemá právo žiadať akúkoľvek náhradu za texty a textové súbory tu zverejnené, alebo ich časti.
Tieto texty, ani ich časti nesmú byť použité na stránkach protikresťanských ani na stránkach nemorálnych z pohľadu katolíckej morálky. Tieto texty nesmú byť v žiadnom prípade zneužité na útoky proti kresťanskej viere, Katolíckej Cirkvi alebo všeobecne voči kresťanstvu.


Nech všetci ľudia dobrej vôle prijmú toto naše úsilie ako náš príspevok k víťazstvu pravdy a porozumenia vo svete!