logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovVégh, Ladislav

Iné mená:

Végh Ladislaus

Životopisné dáta:

* 17. augusta 1914, Čierny Brod, okr. Galanta – † 9. júla 1991, Kajal, okr. Galanta

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie bol 15. júna 1941 vysvätený za kňäza. Bol kaplánom v Tekovských Lužanoch v levickom okrese, v r. 1942 v Marcelovej v okrese Komárno. Od r. 1943 pôsobil v Galante, najprv ako kaplán, po roku ako správca farnosti 1945. V rokoch 1946-1948 pôsobil v Bajtave v novozámockom okrese, v rokoch 1948-1950 v Beši v levickom okrese, v r. 1950 v Nedede v okrese Šaľa, v rokoch 1951-1964 vo farnosti Baloň v okrese Dunajská Streda. Od r. 1964 spravoval farnosť Kajal v okrese Galanta.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 358;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-T-Z.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Tekovské Lužany 1941 jún 22. 1942 - - Végh, Ladislav kaplán
Marcelová 1942 - - 1944 - - Végh, Ladislav kaplán
Galanta 1944 - - 1945 - - Végh, Ladislav kaplán
Galanta 1945 - - 1946 - - Végh, Ladislav správca farnosti
Bajtava 1946 - - 1948 - - Végh, Ladislav správca farnosti
Beša 1948 - - 1950 - - Végh, Ladislav správca farnosti
Neded 1950 - - 1952 - - Végh, Ladislav správca farnosti
Vlčany 1950 - - 1952 - - Végh, Ladislav excurrendo z Nededu
Baloň 1952 - - 1958 - - Végh, Ladislav správca farnosti
Kajal 1964 - - +1991 júl 9. Végh, Ladislav správca farnosti