logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 28451
Meno kňaza : Végh, Ladislav
Pcmeno kňaza : veghladislav
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 156
Poradie : 16950
Citát : Végh Ladislav, n. 17. 8. 1914 v Č. Brode, o. 22. 6. 1941, kapl. Tek. Lužany 1942 kapl. Marcelová, 1944 kapl. Galanta, 1945 spr. f. tamže 1946 spr. f. Bajtava, 1948 spr. f. Beša, 1950 spr. f. Neded, 1951 spr. f. Baloň, 1964 spr. f. Kajal.

Číslo záznamu : 65049
Meno kňaza : Végh, Ladislav
Pcmeno kňaza : veghladislav
Www stránka : http://www.mariasoft.sk/[20.1.2022]
Skratka knihy : www
Citát : Végh Ladislav nar. 17.8.1914 v Č.Brode, ord. 22.6.1941; kap. Tek.Lužany, 1942 Marcelová, 1943 Galanta; adm. 1945 tamtiež, 1946 Bajtava, 1948 Beša, 1950 Neded, 1951 Baloň, 1964 Kajal; + 9.7.1991

Číslo záznamu : 68018
Meno kňaza : Végh, Ladislav
Pcmeno kňaza : veghladislav
Názov knihy : Schematizmus Ap. Admin. Tyrn., Trnava 1948
Skratka knihy : Schem1948
Strany : 374
Poradie : 5510
Citát : Végh Ladislaus, nat. Vizkelet 17. Aug. 1914, ord. Esztergom 15. Jun. 1941, vic. coop. Tekovské Šarluhy, 1942 Marcelove Kesy, 1943 Galanta (1945 simul vic. subst.), 1946 vic. subst. Bajtava, 1948 Beša.

Číslo záznamu : 68859
Meno kňaza : Végh, Ladislav
Pcmeno kňaza : veghladislav
Názov knihy : Obežníky Trnava r. 1951
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 570
Citát : 21. Végh Ladislav, správca farnosti Neded, za správcu farnosti Číčov, č. 9563/51,

Číslo záznamu : 68984
Meno kňaza : Végh, Ladislav
Pcmeno kňaza : veghladislav
Názov knihy : Obežníky Trnava r. 1952
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 920
Citát : 33/ Ladislava Végha, správcu fary do Nedeš a Vlčany za správcu fary do Baloňa / 6690/52, 20.VI. - 1.VII./

Číslo záznamu : 70111
Meno kňaza : Végh, Ladislav
Pcmeno kňaza : veghladislav
Názov knihy : Trnava 1964/sept
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 590
Citát : VÉGH Ladislav, mimo pastorácie, do Kajala /č.570/64, 21.II.-1.III.1964/