logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovValent, Vojtech

Iné mená:

Valent Adalbertus

Tituly:

trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 14. novembra 1915, Čermany, okr. Topoľčany – † 5. septembra 1994, Mýtna Nová Ves, okr. Topoľčany, poch. v Dvoranoch nad Nitrou

Životopis:

Po ukončení štúdia na Vysokej škole bohosloveckej v Nitre bol 22. júna 1941 vysvätený za kňaza. Po vysviacke pôsobil ako kaplán krátko v Bošanoch a Veľkých Chlievanoch, potom až do roku 1943 v Papradne, ďalšie dva roky v Lietave a v rokoch 1945 až 1948 bol kaplánom v Čiernom pri Čadci. 1. októbra 1948 bol určený za správcu farnosti Lazy pod Makytou, v novembri 1951 bol preložený za správcu do Slatiny nad Bebravou, kde pôsobil až do zatknutia 8. apríla 1953.
Samotný súdny proces prebiehal 24. novembra 1953 na Krajskom súde v Nitre. Preto ho odsúdil za trestné činy poburovania proti republike a zneužitie náboženskej funkcie na trest odňatia slobody v trvaní 3 roky a 9 mesiacov, na stratu čestných občianskych práv na 5 rokov, zákaz pobytu v kraji Nitra navždy a na zhabanie sumy, ktorá bola vyzbieraná pri nepovolenej zbierke. Proti tomuto rozsudku sa Vojtech Valent i prokurátor odvolali. Súd ho napokon uznal vinným a odsúdil ho na dva roky nepodmienečne a stratu čestných občianskych práv na tri roky. Vojtech Valent si trest odpykal v Leopoldove a vo Valdiciach. Bol prepustený po roku uväznenia, teda 8. 4. 1954, na amnestiu. Po prepustení z väzenia pracoval ako baník, v bani však ochorel a po vyzdravení sa zamestnal na štátnom majetku vo vinohrade.
Do pastorácie mu povolili vrátiť sa v roku 1958, keď sa stal kaplánom v Novej Bystrici, neskôr v Turzovke. V rokoch 1959-1962 bol správcom farnosti v Konskej, od roku 1962 kaplánom v Sládečkovciach, od roku 1967 správcom farnosti Nitrianska Streda, v roku 1970 kaplánom v Papradne, o dva roky neskôr v Považskej Bystrici, o ďalšie dva roky v Pruskom a v Mojtíne, od roku 1976 správcom farnosti Beckov. Napokon sa rozhodol ku 31. 10. 1980 odísť na dôchodok. Po r. 1983 sa rozhodol pre emigráciu. Počas pobytu v emigrácii pôsobil ako kňaz v rakúskom Linzi, no po udelení amnestie sa rozhodol vrátiť domov do Československa - stalo sa tak len tri týždne pred vypuknutím revolúcie. Zomrel 5. 9. 1994.
Bol prvým, kto prišiel s myšlienkou vytvoriť Slovenský Betlehem ako stálu súčasť pútnického miesta Rajecká Lesná. Nadchol pre tú myšlienku nielen svojho staršieho spolužiaka Alexandra Klabníka, ale aj kanonika Pavla Šadláka. Bohužiaľ, otvorenia Slovenského Betlehema sa však už nedožil.

Pramene:

Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLII, Nitra 1942, s. 161; Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLVII, Nitra 1947, s. 178; Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 159, Trpiaci svedkovia viery, GORAZD N. F., Kňazský Seminár Sv. Gorazda, Nitra 2018, s. 203.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bošany 1941 - - 1941 po - Valent, Vojtech kaplán
Veľké Chlievany 1941 sept. - 1941 - - Valent, Vojtech kaplán
Veľké Chlievany 1941 po - 1942 - - Valent, Vojtech kaplán
Papradno 1942 - - 1943 - - Valent, Vojtech kaplán
Lietava 1943 - - 1945 - - Valent, Vojtech kaplán
Čierne pri Čadci 1945 - - 1948 - - Valent, Vojtech kaplán
Lazy pod Makytou 1948 - - 1951 - - Valent, Vojtech správca farnosti
Slatina nad Bebravou 1951 - - 1953 - - Valent, Vojtech správca farnosti
1953 - - 1958 - - Valent, Vojtech mimo pastorácie
Nová Bystrica 1958 - - 1958 po - Valent, Vojtech kaplán
Turzovka 1958 po - 1959 - - Valent, Vojtech kaplán
Konská 1959 - - 1962 - - Valent, Vojtech správca farnosti
Močenok 1962 - - 1967 - - Valent, Vojtech kaplán
Nitrianska Streda 1967 - - 1970 - - Valent, Vojtech správca farnosti
Papradno 1970 - - 1972 - - Valent, Vojtech kaplán
Považská Bystrica 1972 - - 1974 - - Valent, Vojtech kaplán
Pruské 1974 - - 1975 - - Valent, Vojtech kaplán
Mojtín 1975 - - 1976 - - Valent, Vojtech správca farnosti
Beckov 1976 - - 1980 - - Valent, Vojtech správca farnosti
1980 - - 1983 - - Valent, Vojtech dôchodok
Linz (AT) 1983 - - 1989 - - Valent, Vojtech duch.
Mýtna Nová Ves 1989 - - +1994 sept. 5. Valent, Vojtech dôchodok