logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovVacval Anton M., SDB

Iné mená:

Používal skratku AMV, Vácval, Anton Mária, SDB

Tituly:

historik, publicista, náboženský spisovateľ

Životopisné dáta:

* 30. mája 1908, Ostratice, okr. Partizánske – † 6. februára 2000, Pezinok, poch. v Ostraticiach

Životopis:

V r. 1920 odišiel do saleziánskeho ústavu Božského Srdca v Ríme. Tam absolvoval gymnaziálne štúdiá. Od r. 1931 študoval teológiu v Ľubľane, kde ho 7. júla 1935 vysvätili za kňaza.
Po vysviacke pôsobil v saleziánskych strediskách na Slovensku. Najprv v Šaštíne, v r. 1939 v Hronskom Beňadiku, v r. 1941 v Trnave-Kopánke, v r. 1945 v Michalovciach. V r. 1949 bol správcom farnosti v Bratislave-Jarovciach, neskôr v Ardanovciach pri Topoľčanoch, v rokoch 1952-1958 v Dedinke. V r. 1961 mu odňali štátny súhlas na pastoráciu a poslali ho do výroby. Po roku sa stal duchovným správcom rehoľných sestier v Lipovej v okrese Nové Zámky. V r. 1988 odišiel na odpočinok do Šurian, kde vypomáhal v pastorácii. Neskôr sa presťahoval do Charitného domova v Pezinku.
V 80tych rokoch publikoval desiatky článkov v Katolíckych novinách. Zameral sa najmä na osobnosť dona Bosca a jeho dielo, na sv. Dominika Savia a Žofiu Bošňákovú (napr. Katolícke noviny, r. 103, 21. 2. 1998, č. 8). Venoval sa dejinám Mariánskej Čeľade - pútnického miesta s pavlínskym kláštorom (Katolícke noviny, r. 103, 17. 4. 1988, č. 16). V Duchovnom pastierovi mu vyšla štúdia Hrob sv. Petra (Duchovný pastier, r. 62, 1981, č. 9). Je autorom životopisu Žofie Bošňákovej Žena hrdinka. Historický náčrt. Dokončil ho v r. 1968 a rozširoval sa ako samizdat; knižne vyšiel až v r. 1991 v Šuranoch. Jeho ďalšie väčšie diela zamerané na osobnosti svätých ostali v rukopise: Malý hrdina z katakomb - sv. Tarzícius (1966), Verná snúbenica - sv. Agneška (1967), Zriedkavý hrdina - Tomáš Morus a Pieseň vekov. Ide o ojedinelé dielo zborovej recitácie, ktoré bolo sfilmované. Písal aj divadelné hry: Prvé Vianoce, Mučeník Eucharistie, Paduánsky divotvorca, Mikuláš Subič Zrínsky, Hlasy srdca a Duchoň. Napísal niekoľko dokumentačných prác: Buďme verní svojmu rodu, Mariánska čeľaď, Začiatky slovenského saleziánskeho diela.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 357; Dian, D.: Za donom A. M. Vácvalom. Katolícke noviny, r. 115, 20. 2. 2000, č. 8; Schematizmus slovenských katolíckych diecéz. Bratislava - Trnava 1978, s. 154; Katolícke noviny, r. 103, 29. 5. 1988, č. 22; Lesňák, R.: Listy z podzemia. Bratislava 1998, s. 255;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-T-Z.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Šaštín 1935 júl 7. 1939 - - Vacval Anton M., SDB kaplán
Hronský Beňadik 1939 - - 1941 - - Vacval Anton M., SDB kaplán
Trnava - Kopánka 1941 - - 1945 - - Vacval Anton M., SDB kaplán
Michalovce 1945 - - 1949 - - Vacval Anton M., SDB kaplán
Bratislava - Jarovce 1949 - - 1952 - - Vacval Anton M., SDB správca farnosti
Ardanovce 1952 - - 1958 - - Vacval Anton M., SDB správca farnosti
Dedinka 1958 - - 1961 - - Vacval Anton M., SDB správca farnosti
1961 - - 1962 - - Vacval Anton M., SDB mimo pastorácie
Lipová 1962 - - 1988 - - Vacval Anton M., SDB duchovný správca ÚSS
Šurany 1988 - - 1988 po - Vacval Anton M., SDB výpomocný duchovný
Pezinok 1988 po - +2000 febr. 6. Vacval Anton M., SDB dôchodok charitný domov


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
718987Vacval Anton M., SDBVerná snúbenica1953
945981Vacval Anton M., SDBVerná snúbenica1967
1066164Vacval Anton M., SDBMalý hrdina z katakomb1970? [s.a
1066293Vacval Anton M., SDBZriedkavý hrdina, muž pre každé obdobie1989[s.a
395524Vacval Anton M., SDBŽena hrdinka1990?
876482Vacval Anton M., SDBMalý hrdina z katakomb1990
471309Vacval Anton M., SDBZriedkavý hrdina, muž pre každé obdobie1991