logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovTrstenský, Viktor

Tituly:

pápežský prelát, trpiteľ za vieru, náboženský spisovateľ

Životopisné dáta:

* 28. marca 1908, Trstená, okr. Tvrdošín – † 7. decembra 2006, Trstená

Životopis:

Po maturite na gymnáziu v Trstenej sa prihlásil na teologické štúdiá do kňazského seminára v Spišskej Kapitule. Za kňaza ho vysvätili 29. júna 1931 v spišskej katedrále.
Ako kaplán pôsobil v r. 1931 v Levoči a v Oravskom Veselom, v r. 1932 v Levoči a v Rudňanoch, v r. 1933 opäť v Levoči a vzápätí v Starej Ľubovni, v r. 1934 po štvrtýkrát v Levoči. Potom ho ustanovili za správcu farnosti v Reľove za Magurou, v r. 1939 ho vymenovali za farára a dekana v Dolnom Kubíne. V r. 1949 ho zaistili a nespravodlivo odsúdili za podporovanie rehoľných sestier z Inštitútu dcér Márie Pomocnice. Väznený bol na viacerých miestach: v Žiline, Ilave, v pracovnom tábore v Hronci, v Novákoch, Trenčíne, Močenku-Sládečkovciach. Štátny súd v Bratislave ho 23. apríla 1951 znova nespravodlivo odsúdil za neoznámenie návštevy zo zahraničia na dva roky väzenia, na peňažný trest 10 000 korún a stratu občianskych práv na päť rokov. Najvyšší súd v Prahe 18. októbra 1951 tento rozsudok v plnom znení potvrdil. Väznený bol v Leopoldove, Jáchymove, vo Svätoplukove a v Ruzyni. Potom strávil šesť mesiacov v kňazskom tábore v Pezinku, vo vojenskom tábore v Plzni, Rokycanoch, vo Zvolene a v Banskej Bystrici. V r. 1954 ho prepustili na slobodu, ale bez možnosti pracovať v duchovnej službe. Rok pobudol doma, potom ho preradili na invalidný dôchodok. Dňa 13. januára 1958 ho znova zatvorili a nespravodlivo odsúdili na pätnásť rokov väzenia za to, že navštevoval biskupa Jána Vojtaššáka v Děčíne. Proti rozsudku sa odvolal a trest mu znížili na deväť rokov. Väznený bol v Žiline, Ilave, Olomouci, na Pankráci a v Mirove. Až 13. mája 1960 ho prepustili na amnestiu a pracoval ako lesný robotník a skladník.
Do pastorácie sa opäť dostal až v r. 1969. Nastúpil ako farár v Starej Ľubovni, kde pôsobil do r. 1974. Do Starej Ľubovne doviedol aj tri školské sestry - františkánky, ktoré mu pomáhali v katechéze. V čase tzv. normalizácie v r. 1971 sa začal proti nemu a rehoľným sestrám urputný boj. Štátne orgány mu v r. 1973 najprv násilne odviedli tri rehoľné sestry, začiatkom v r. 1974 mu odňali štátny súhlas na vykonávanie duchovnej činnosti a dali ho vyviezť do rodnej Trstenej.
Od samého začiatku svojho kňazského života bol aktívnym kňazom, mužom živej viery. Za obetavosť ho pápež Pius XII. vymenoval v r. 1947 za pápežského komorníka. Za celoživotnú prácu v pastorácii i mimo nej ho pápež Ján Pavol II. dňa 4. januára 1994 vymenoval za pápežského preláta. V roku 2000 ho prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster ocenil vysokým štátnym vyznamenaním Pribinov kríž I. triedy.
Je autorom viacerých kníh a rozsiahlej korešpondencie: Ako svedectvo (Bern 1982), Život a dielo biskupa Jána Vojtaššáka „Sila viery, sila pravdy“ (Bratislava 1990), Katechizmus pre najmenších 1 (Martin 1991), Katechizmus pre najmenších 2 (Trstená 1993), Nemohol som mlčať (Bratislava 1994), Nemôžem mlčať (Bratislava 1995). Vo svojich dielach rozoberal zločiny komunizmu, spáchané predovšetkým na katolíckej Cirkvi, biskupoch, kňazoch i laikoch. Taktiež poukazoval na nedozierne morálne škody, ktoré komunizmus spáchal a za ktoré sa nikto z vtedajších verejných činiteľov doposiaľ neospravedlnil. V katechizmoch, ktoré vydal, usmerňoval deti a mládež k poznaniu Boha a chcel ich viesť k tomu, aby sa už nikdy v dejinách Slovenska ani ľudstva neopakovala totalita a jej nežiaduce represálie, ako tomu bolo v nedávnej minulosti.

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 1412-1413.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Levoča 1931 - - 1931 - - Trstenský, Viktor kaplán
Oravské Veselé 1931 - - 1932 - - Trstenský, Viktor kaplán
Levoča 1932 - - 1932 - - Trstenský, Viktor kaplán
Rudňany 1932 - - 1932 - - Trstenský, Viktor kaplán
Haligovce 1932 - - 1933 - - Trstenský, Viktor kaplán
Levoča 1933 - - 1933 - - Trstenský, Viktor kaplán
Stará Ľubovňa 1933 - - 1934 - - Trstenský, Viktor kaplán
Levoča 1934 - - 1934 - - Trstenský, Viktor kaplán
Reľov 1934 - - 1939 - - Trstenský, Viktor farár
Dolný Kubín 1938 - - 1949 - - Trstenský, Viktor farár
1949 - - 1969 - - Trstenský, Viktor mimo pastorácie
Stará Ľubovňa 1969 - - 1973 - - Trstenský, Viktor správca farnosti
Trstená 1973 - - +2006 dec. 7. Trstenský, Viktor dôchodok


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
432940Trstenský, ViktorAko svedectvo1982
1047572Trstenský, ViktorSila viery, sila pravdy1990
14462Trstenský, ViktorKatechizmus pre najmenších I.1993
878233Trstenský, ViktorKatechizmus pre najmenších II1993
14889Trstenský, ViktorNemohol som mlčať1994
8072Trstenský, ViktorNemôžem mlčať1995
663587Trstenský, ViktorFragment z veľkého svedectva o živej viere.1999
663588Trstenský, ViktorMenej ponôs, viac modlitieb a boja za pravdu1999
1047238Trstenský, ViktorĎalšie bolestné výlevy duše túžiacej po pravde a spravodlivosti2001
740181Trstenský, ViktorMonsiňor alebo rozhovory, listy, úvahy, komentáre, posolstvá2005
215120Trstenský, ViktorPaberky2008

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
1467Hlasy z Ríma19774Viktor Trstenský r. k. kňaz mimo služby. CHARTA 77.