logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovTiszóczy, Pavol

Iné mená:

Tiszóczy Paulus. Tiszóczy Pavel

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

V r. 1678 bol licenciátom v Štítniku. 3. februára 1691 bol ustanovený v Hronských Kosihách, teraz filiálke Tekovskej Novej Vsi čiže Novej Dediny. Od 11. júla 1692 bol v Rudne, kde bol opakovane uvedený 15. apríla 1695. Bol činný až do r. 1698.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 989; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Štítnik 1678 sp. - - - - Tiszóczy, Pavol farár
Hronské Kosihy 1691 feb. 3. - - - Tiszóczy, Pavol farár
Rudno nad Hronom 1692 júl 11. 1698 - - Tiszóczy, Pavol farár