logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 6865
Meno kňaza : Tiszóczy, Pavol
Pcmeno kňaza : tiszoczypavol
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 989
Poradie : 204550
Citát : Tiszóczy Paulus.Occurrit 1678. licentiatus in Csetnek. 3. Febr. 1691. investitus in Garamkeszi, nunc filia ad Garam-Ujfalu. 11. Jul. 1692. in Rudna, ubi illi 15. Apr. 1695. investitura iterata. Activus erat usque 1698.
Preklad : Tiszóczy Pavol. V r. 1678 bol licenciátom v Štítniku. 3. februára 1691 bol ustanovený v Hronských Kosihách, teraz filiálke Tekovskej Novej Vsi čiže Novej Dediny. Od 11. júla 1692 bol v Rudne, kde bol opakovane uvedený 15. apríla 1695. Bol činný až do r. 1698.

Číslo záznamu : 30213
Meno kňaza : Tiszóczy, Pavol
Pcmeno kňaza : tiszoczypavol
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 196
Poradie : 17310
Citát : Tiszóczy Pavel
1678 licenciát v Štítniku, 1691 v Hr. Kosihách, 1692 v Rudne. NSP