logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSzuhay, Juraj

Iné mená:

Szuhay Georgius.

Životopisné dáta:

17. - 18. storočie

Životopis:

Bol kaplánom a kazateľom v Bratislave u sv. Martina. 14. mája 1696 bol ustanovený za farára v Žemberovciach, potom 19. apríla 1697 v Križovanoch nad Dudváhom. Od 17. mája 1698 bol v Suchej nad Parnou. Hneď začal písať matriky. V rokoch 1700 – 1708 bol postavený farský kostol. Starý bol zbúraný. Bola zriadená kaplnka sv. Anny v Pálfiho kaštieli. Za tohto farára sa stále podávalo víno tým, ktorí sa zúčastnili na ablúcii zo strieborného pozláteného pohára. 3. júna 1710 odišiel do Trnavy. 14. marca 1711 sa vrátil a druhýkrát riadil farnosť. 10. júna 1714 sa jej zriekol a vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Jeho obraz zostal na pamiatku v refektári farnosti.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 975

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Križovany nad Dudváhom 1607 apr. 19. 1698 - - Szuhay, Juraj farár
Žemberovce 1696 máj 14. 1697 apr. 19. Szuhay, Juraj farár
Suchá nad Parnou 1698 máj 17. 1710 máj 22. Szuhay, Juraj farár
Suchá nad Parnou 1711 mar. 14. 1714 jún 10. Szuhay, Juraj farár