logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 6688
Meno kňaza : Szuhay, Juraj
Pcmeno kňaza : szuhayjuraj
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 975
Poradie : 202780
Citát : Szuhay Georgius.Szuhensis. Cooperator et concionator Posonii ad s. Martinum. 14. Maji 1696. investitus parochus in Felső-Zsember. Hinc 19. Apr. 1697. in Keresztúr. Inde 17. Maji 1698. in Szárazpatak. Statim incepit matricas scribere. Ab 1700. usque 1708. aedificata ecclesia parochialis. Antiqua diruta. Erectum sacellum s. Annae in castello Pálfiano. Sub illo parocho adhuc porrigebatur communicantibus vinum pro ablutione ex poculo argenteo inaurato. 3. Jun. 1710. discessit Tirnaviam. 14. Mart. 1711. reversus secundario rexit parochiam. 10. Jun. 1714. eam resignavit intrans S. J. Imago ejus pro memoria relicta est in refectorio parochiae.
Preklad : Szuhay Juraj. Zo Suchej nad Parnou. Bol kaplánom a kazateľom v Bratislave u sv. Martina. 14. mája 1696 bol ustanovený za farára v Žemberovciach, potom 19. apríla 1697 v Križovanoch nad Dudváhom. Od 17. mája 1698 bol v Suchej nad Parnou. Hneď začal písať matriky. V rokoch 1700 – 1708 bol postavený farský kostol. Starý bol zbúraný. Bola zriadená kaplnka sv. Anny v Pálfiho kaštieli. Za tohto farára sa stále podávalo víno tým, ktorí sa zúčastnili na ablúcii zo strieborného pozláteného pohára. 3. júna 1710 odišiel do Trnavy. 14. marca 1711 sa vrátil a druhýkrát riadil farnosť. 10. júna 1714 sa jej zriekol a vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Jeho obraz zostal na pamiatku v refektári farnosti.