logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSzedelyi, Jozef

Iné mená:

Szedelyi Josephus. Szedélyi Jozef. Jozef Szedelyi

Životopisné dáta:

* 26. februára 1707, Brodské, okr. Skalica – † 14. júna 1762, Ľubietová, okr. Banská Bystrica

Životopis:

Ako chovanec seminára Marianum sa v r. 1728 stal bakalárom filozofie. 23. augusta 1730 bol ustanovený za farára vo Vieske. Od 16. mája 1732 bol v Ždani. Už od 26. septembra toho roka bol v Brestovanoch. Od 19. januára 1735 bol v Hrádku. Odtiaľ prešiel 13. júna 1741 do Kamenca pod Vtáčnikom, kde bol činný až do r. 1742. Od 27. februára 1755 bol v Zázrivej, potom od 4. marca 1757 v Ľubietovej, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 955; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat;
Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Ladomerská Vieska 1730 aug. 23. 1732 sept. 26. Szedelyi, Jozef farár
Horná Ždaňa 1732 máj 16. 1732 - - Szedelyi, Jozef farár
Brestovany 1732 sept. 26. 1735 jan. 19. Szedelyi, Jozef farár
Hrádok 1735 jan. 19. 1741 - - Szedelyi, Jozef farár
Kamenec pod Vtáčnikom 1741 jún 13. 1742 - - Szedelyi, Jozef farár
Zázrivá 1755 feb. 27. 1758 mar. 5. Szedelyi, Jozef farár