logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 6445
Meno kňaza : Szedelyi, Jozef
Pcmeno kňaza : szedelyijozef
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 955
Poradie : 200350
Citát : Szedelyi Josephus.Natus in Broczkó. Qua alumnus Marianus 1728. baccalaureus philosophiae. 23. Aug. 1730. investitus parochus in Vieszka. Hinc 16. Maji 1732. in Zsdány. Inde jam 26. Sept. ejusd. a. in Nagy-Bresztován. Exhinc 19. Jan. 1735. in Hrádek. Inde 13. Jun. 1741. in Felső-Kamenecz, ubi usque 1742. activus erat. 27. Febr. 1755. Zázrivae. Hinc 4. Mart. 1757. in Libetbánya, ubi † 14. Jun. 1762.
Preklad : Szedelyi Jozef. Narodil sa v Brodskom. Ako chovanec seminára Marianum sa v r. 1728 stal bakalárom filozofie. 23. augusta 1730 bol ustanovený za farára vo Vieske. Od 16. mája 1732 bol v Ždani. Už od 26. septembra toho roka bol v Brestovanoch. Od 19. januára 1735 bol v Hrádku. Odtiaľ prešiel 13. júna 1741 do Kamenca pod Vtáčnikom, kde bol činný až do r. 1742. Od 27. februára 1755 bol v Zázrivej, potom od 4. marca 1757 v Ľubietovej, kde † 14. júna 1762.

Číslo záznamu : 30097
Meno kňaza : Szedelyi, Jozef
Pcmeno kňaza : szedelyijozef
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 184
Poradie : 16150
Citát : Szedélyi Jozef
N. v Brodskom. 1730 farár vo Vieske, 1732 v H. Ždani, t. r. vo V. Brestovanoch, 1735 v Hrádku, 1741 v Kamenci, p/Vtáč., 1755 v Zázrivej, 1757 v Ľubietovej. Z. 16.VI.1762.

Číslo záznamu : 62925
Meno kňaza : Szedelyi, Jozef
Pcmeno kňaza : szedelyijozef
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 149
Poradie : 1290
Citát : Jozef Szedelyi, nar. 26.2.1707 v Brodskom, otec Juraj, matka Katarína, ord. 1728, vtokoch 1730 -1732 pôsobil ako farár v Ladomerskej Vieske. 1732 v Hornej Ždani, 1732 - 1735 vo Brestovanoch. 1735 - 1741 v Hrádku, 1741 - 1742 v Kamenci, potom v Zázrivej a nakoniec v Ľubietovej, kde 16.6.1762 zomrel vo veku 55 rokov.