logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovŠuman-Hreblaj, Vojtech

Životopisné dáta:

*20. apríla 1910 vo Vértésszölös (Maďarsko) - 16.9.1967

Životopis:

Vojtech (Belo) Šuman (Schumann) - Hreblay, nar. 20.4.1910 vo Vértersszóllós (v Maďarsku, cca 20 km od Komárna), ord. 18.12.1932 v BB, kaplán vo Vyhniach, Čiernom Balogu, Brezne, Valaskej (1934-1937), 24.5.1937 nastúpil do funkcie správcu fary v Podbrezovej - Lopeji (v roku 1961 došlo ku zlúčeniu farností), v obecnej kronike sa o ňom píše, že dokázal pôsobiť nielen ako dušpastier, ale význačnou mierou pozdvihol aj život v obci. Od 23.1.1940 bol vymenovaný za šéfa Katolíckej tlačovej kancelárie v Bratislave (redaktor časopisu Náš priateľ). Od 1.7.1941 bol pridelený za exponovaného správcu (curatus expositus) do Baťovian v šimonovianskej farnosti s úlohou starať sa o duševné potreby rímskokatolíckych veriacich osady Batovany. Do Batovian dochádzal z Bratislavy na sobotu a nedeľu, býval v hoteli. V tom istom roku sa duchovná správa v Batovanoch vyňala s jurisdikcie šimonovianskeho farára bez toho, aby bolo treba farnosť formálne rozdeliť. Baťovany boli novovzniknutou osadou a utvorením samostatnej duchovnej správy v nej sa pôvodná farnosť a ani počet duší v nej nezmenšili. Baťoviansky farár mal viesť samostatné matriky s označením "domicilicia Batovany". Názov farnosti znel: Expozitúra rím.-kat. farského úradu v Baťovanoch. S účinnosťou od 1.7.1942 SF v Podbrezovej, v uvedenom roku bola dokončená oprava farského kostola. Od roku 1945 farár v Hronci. V r. 1947 odišiel z kňazskej služby, zomrel v Nitre 16.9.1967, tam aj pochovaný.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Valaská 1936 - - 1937 - - Šuman-Hreblaj, Vojtech farár
Lopej 1937 - - 1940 - - Šuman-Hreblaj, Vojtech farár
Partizánske 1941 - - 1941 - - Šuman-Hreblaj, Vojtech curatus expositus
Vyhne 1941 - - 1942 - - Šuman-Hreblaj, Vojtech farár
Podbrezová 1942 - - 1945 - - Šuman-Hreblaj, Vojtech farár 1. 7.1943 farnosť
Hronec 1945 - - 1946 - - Šuman-Hreblaj, Vojtech farár