logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 30174
Meno kňaza : Šuman-Hreblaj, Vojtech
Pcmeno kňaza : sumanhreblayvojtech
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 192
Poradie : 16920
Citát : Šuman – Hreblay Vojtech
N. 20.IV.1910 vo Vértésszölös /Maďarsko/, o. 1932, kaplán vo Vyhniach, Č. Balogu, Brezne, 1936 SF vo Valaskej, 1937 v Lopeji, 1940 pracovník Katolíckej kancelárie, 1941 curatus expositus v Baťovanoch, 1941 farár vo Vyhniach, 1942 SF v Podbrezovej, 1942 redaktor časopisu „Náš priateľ“, 1942 farár v Podbrezovej, 1945 farár v Hronci, 1947 apostata.

Číslo záznamu : 62801
Meno kňaza : Šuman-Hreblaj, Vojtech
Pcmeno kňaza : sumanhreblayvojtech
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 34
Poradie : 50
Citát : Vojtech (Belo) Šuman (Schumann) - Hreblay, nar. 20.4.1910 vo Vértersszóllós (v Maďarsku, cca 20 km od Komárna), ord. 18.12.1932 v BB, kaplán vo Vyhniach, Čiernom Balogu, Brezne, Valaskej (1934-1937), 24.5.1937 nastúpil do funkcie správcu fary v Podbrezovej - Lopeji (v roku 1961 došlo ku zlúčeniu farností), v obecnej kronike sa o ňom píše, že dokázal pôsobiť nielen ako dušpastier, ale význačnou mierou pozdvihol aj život v obci. Od 23.1.1940 bol vymenovaný za šéfa Katolíckej tlačovej kancelárie v Bratislave (redaktor časopisu Náš priateľ). Od 1.7.1941 bol pridelený za exponovaného správcu (curatus expositus) do Baťovian v šimonovianskej farnosti s úlohou starať sa o duševné potreby rímskokatolíckych veriacich osady Batovany. Do Batovian dochádzal z Bratislavy na sobotu a nedeľu, býval v hoteli. V tom istom roku sa duchovná správa v Batovanoch vyňala s jurisdikcie šimonovianskeho farára bez toho, aby bolo treba farnosť formálne rozdeliť. Baťovany boli novovzniknutou osadou a utvorením samostatnej duchovnej správy v nej sa pôvodná farnosť a ani počet duší v nej nezmenšili. Baťoviansky farár mal viesť samostatné matriky s označením "domicilicia Batovany". Názov farnosti znel: Expozitúra rím.-kat. farského úradu v Baťovanoch. S účinnosťou od 1.7.1942 SF v Podbrezovej, v uvedenom roku bola dokončená oprava farského kostola. Od roku 1945 farár v Hronci, zomrel v Nitre 16.9.1967, tam aj pochovaný.