logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSulhay, Ján

Iné mená:

Sulhay Joannes.

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 22. júna 1812, Ostrihom – † 14. novembra 1880, Trnava

Životopis:

Filozofiu a teológiu absolvoval v r. 1834 v Trnave. V r. 1835 čakal v kňazskom dome v Trnave. 21. júna toho roka bol vysvätený za kňaza. Pôsobil ako zastupujúci kaplán v Nagymarosi. Potom bol poslaný za kaplána do Lekýra čiže Čajakova. Po uplynutí roka a siedmich mesiacov bol preložený do Želiezoviec, kde bol po piatích mesiacoch, t. j. 12. novembra 1837 vymenovaný za farára. V r. 1852 sa stal zastupujúcim a nato riadnym dekanom dištriktu Čajakovo. V r. 1869 sa zriekol farnosti. Zomrel v Trnave.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 945

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Želiezovce 1837 nov. 12. 1869 - - Sulhay, Ján farár