logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovStručka, Július

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 6. februára 1907, Nitra – † 11. júla 1994, Pohranice, okr. Nitra

Životopis:

Po ukončení teologických štúdií v Innsbrucku bol 26. júla 1930 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom v Konskej, v r. 1931 katechétom na ľudovej škole v Trenčíne a potom kaplánom v Bošáci. Od r. 1932 pôsobil v Pohraniciach v nitrianskom okrese, najprv ako kaplán, v r. 1933 ako dočasný správca. V r. 1934 bol kaplánom v Považskej Bystrici. V rokoch 1935-1960 pôsobil vo farnosti Lednica v púchovskom okrese, pričom bol od r. 1952 dekanom púchovského dištriktu. Od r. 1960 bol správcom farnosti v Pohraniciach, kde aj zomrel.

Pramene:

Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII, Nitra 1937, s. 169; Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLII, Nitra 1942, s. 156; Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLVII, Nitra 1947, s. 173; Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 158; internetové zdroje.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Konská 1930 - - 1931 - - Stručka, Július kaplán
Trenčín 1931 - - 1931 po - Stručka, Július katechéta
Bošáca 1931 po - 1932 - - Stručka, Július kaplán
Pohranice 1932 - - 1932 - - Stručka, Július kaplán
Pohranice 1932 - - 1934 - - Stručka, Július administrátor
Považská Bystrica 1934 - - 1935 - - Stručka, Július kaplán
Lednica 1935 - - 1960 - - Stručka, Július správca farnosti 1952 dekan púch. okresu
Pohranice 1960 - - 1990 - - Stručka, Július správca farnosti