logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 369
Meno kňaza : Stručka, Július
Pcmeno kňaza : struckajulius
Číslo knihy : 476874
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava 1971.
Skratka knihy : Schem71
Strany : 148-160
Citát : Stručka Július, n. 6. II. 1907 v Nitre, o. 26. VII. 1930, dekan správca fary v Pohraničiach.

Číslo záznamu : 32168
Meno kňaza : Stručka, Július
Pcmeno kňaza : struckajulius
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 323
Poradie : 44090
Citát : Stručka Július, n. 6. 2. 1907 v Nitre, o. 26. 7. 1930, kapl. Konská, 1931 kat. Trenčín, kapl. Bošáca, 1932 kapl. Pohranice, 1933 spr. f. tamže, 1934 kapl. Pov. Bystrica, 1935 spr. f. Lednica, 1952 dekan púch. okresu, 1960 spr. f. Pohranice.

Číslo záznamu : 41838
Meno kňaza : Stručka, Július
Pcmeno kňaza : struckajulius
Číslo knihy : 1019709
Názov knihy : Schematismus Cleri Dioecesis Nitriensis Pro Anno A Christo Nato MCMXLII
Skratka knihy : NS1942
Strany : 156
Poradie : 4500
Citát : 237. Stručka Julius. Natus 6. II. 1907 in Nitra. 1930 ordina-
tus Oeniponte, Cooperator in Konská, 1931 Catecheta
scholae civ. in Trenčín, Cooperator in Bošáca, 1932 in
Pogranice, 1933 int. Administrator ibidem, 1934 Coope-
rator in Pov. Bystrica. 1935 int. Administrator in Lednica. 52

Číslo záznamu : 43367
Meno kňaza : Stručka, Július
Pcmeno kňaza : struckajulius
Číslo knihy : 1019708
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII
Skratka knihy : NS1937
Strany : 169
Poradie : 3590
Citát : Stručka Iulius. Natus 1907 in Nitra. 1930 ordinatus Oeni-
ponte, Cooperator in Konská, 1931 Catecheta scholae
civ. in Trenčín, Cooperator in Bošáca, 1932 in Po-
granice, 1933 int. Administrator ibidem, 1934 Coopera-
tor in Pov. Bystrica, 1935 int. Administrator in Lednica.52