logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSimonyi, Ján

Iné mená:

Simonyi Joannes. Simonyi Ján. Šimoni Ján

Tituly:

honorárny kanonik, dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 7. januára 1775, Nová Baňa – † 23. novembra 1852. Trubín, okr. Žiar nad Hronom

Životopis:

Študoval v Bratislave, v r. 1798 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil na Starých Horách a vo Svätom Kríži, od r. 1799 bol miestnym kaplánom v Hornej Lehote. Od r. 1805 bol farárom v Píle, od r. 1807 v Badíne, od r. 1819 v Selciach, pričom bol zároveň dištriktuálnym dekanom, od r. 1828 asesorom. V r. 1833 mu bol udelený titul honorárneho kanonika. Od r. 1831 bol farárom v Dobrej Nive, od r. 1834 znova v Selciach. Od r. 1844 pôsobil v Jastrabej, od r. 1847 v Trubíne, kde aj zomrel.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Horná Lehota 1799 - - 1805 - - Simonyi, Ján farár
Píla 1805 - - 1808 - - Simonyi, Ján farár
Badín 1807 - - 1820 - - Simonyi, Ján farár
Selce 1819 - - 1831 - - Simonyi, Ján farár
Dobrá Niva 1831 - - 1835 - - Simonyi, Ján farár
Selce 1834 - - 1845 - - Simonyi, Ján farár
Jastrabá 1844 - - 1847 - - Simonyi, Ján farár
Lovčica - Trubín 1847 - - 1852 - - Simonyi, Ján farár