logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 30022
Meno kňaza : Simonyi, Ján
Pcmeno kňaza : simonyijan
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 176
Poradie : 15400
Citát : Simonyi Ján
N. 7.1.1775 v N. Bani, študoval v Bratislave, o. 1798, kaplán na St. Horách, Sv. Kríži, 1799 miestny kaplán v H. Lehote, 1805 farár v Píle, 1807 v Badíne, 1819 v Selcach, VAD, 1828 AS, 1833 HCEN, 1831 farár v D. Nive, 1834 znova v Selcach, 1844 v Jastrabej, 1847 v Trubíne. Z. 23.XI.1852.

Číslo záznamu : 30136
Meno kňaza : Simonyi, Ján
Pcmeno kňaza : simonyijan
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 188
Poradie : 16540
Citát : Šimoni Ján
1799 miestny kaplán v H. Lehote, 1805 v Píle, 1807 v Badíne, 1819 v Selciach, 1834 v D. Nive, 1844 v Jastrabej. Z. 22.XI.1852.

Číslo záznamu : 31306
Meno kňaza : Simonyi, Ján
Pcmeno kňaza : simonyijan
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 87
Poradie : 7410
Citát : Simonyi Ján
N. 7.1.1775 v N. Bani. O. 1798. K na St. Horách, Žiari, 1799 miestny K v H. Lehote, 1800 SF, 1805 F v Píle. 1807 F v Badíne, 1819 F v Selciach, 1844 F v Jastrabej, 1847 F v Trubíne. Z. 23.11.1859.