logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovŠafarovič, Pavol

Iné mená:

Saffarovics Paulus. Šafarovič Pavel.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Vieme o ňom len veľmi málo. 8. februára 1684 bol ustanovený za licenciáta v Hájnikoch, kde pracoval až do r. 1690.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 904; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Sliač 1684 feb. 8. 1690 - - Šafarovič, Pavol licenciát