logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 5844
Meno kňaza : Šafarovič, Pavol
Pcmeno kňaza : safarovicpavol1684
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 904
Poradie : 194340
Citát : Saffarovics Paulus.8. Febr. 1864. investitus licentiatus in Hajnik, ubi usque 1690. operatus est.
Preklad : Šafarovič Pavol. 8. februára 1684 bol ustanovený za licenciáta v Hájnikoch, kde pracoval až do r. 1690.

Číslo záznamu : 30125
Meno kňaza : Šafarovič, Pavol
Pcmeno kňaza : safarovicpavol1684
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 187
Poradie : 16430
Citát : Šafarovič Pavel
1684 licenciát v Hájnikách.