logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRudolf, Vojtech

Iné mená:

Rudolf Adalbertus. Rudolf Vojtech

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 13. októbra 1829, Ostrihom – † 6. apríla 1897, Mužla, okr. Nové Zámky

Životopis:

Teológiu absolvoval vo Viedni. 7. augusta 1853 bol vysvätený za kňaza. Jedenásť rokov pôsobil ako kaplán v Štiavnických Baniach, Banskej Štiavnici a Leviciach. 5. marca 1865 bol vymenovaný za farára v Demandiciach, v mesiaci júni 1873 v Mýtnych Ludanoch. Od r. 1892 bol zastupujúcim dekanom levického dištriktu. 20. decembra 1893 obdržal farnosť Mužla, kde aj zomrel ako 68ročný.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 902;
www.mariasoft.sk/knazi/os-vysk.htm;
www.mariasoft.sk/knazi/os-zom.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Demandice 1865 - - 1873 - - Rudolf, Vojtech farár
Mýtne Ludany 1873 jún - 1893 - - Rudolf, Vojtech farár
Mužla 1893 - - +1897 - - Rudolf, Vojtech farár