logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRibány, Oliver

Iné mená:

Ribány Oliverius

Tituly:

prekladateľ

Životopisné dáta:

* 16. decembra 1848, Trnava – † 25. septembra 1929, Tešedíkovo, okr. Šaľa

Životopis:

Gymnázium vyštudoval v rodisku, teológiu v ostrihomskom seminári, kde ho 31. júla 1871 vysvätili za kňaza. V pastorácii pôsobil krátko ako dočasný správca v Nedede, neskôr bol kaplánom v Galante. od r. 1872 v Trnave, Od 28. januára 1879 bol administrátorom v Ružindole, kde bol 14. mája toho roka vymenovaný za farára. Od r. 1907 bol v Tešedíkove až do smrti.
Z francúzštiny i nemčiny prekladal do maďarčiny romány a novely K. Bolandena, Raoula de Navery, E. Souvestra a V. Vettiera. Uverejňoval ich v maďarských časopisoch pod pseudonymom Csákai Sándor a R. Oliver. O literárnych zásluhách referuje Zelliger.

Pramene:

Zelliger, A.: Egyházi írók csarnoka. Trnava 1893, s. 436; Zelliger, Esztergomi Egyházmegyei Irók, s. 436.; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 893; Schematismus... Tyrnaviensis. Trnava 1927, s. 77, 240; Szinnyei, J.: Magyar írók élete és munkái 11. Budapešť 1906, s. 944-945; Slovenský biografický slovník V. Martin 1992, s. 159;
www.mariasoft.sk/knazi/os-vysk.htm
Schem. Ostr. arcdiec. z r. 1905.; Schem. 1915.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Neded 1871 - - 1871 po - Ribány, Oliver administrátor
Galanta 1871 po - 1872 - - Ribány, Oliver kaplán
Trnava 1872 - - 1879 máj 14. Ribány, Oliver kaplán prebendát
Ružindol 1879 máj 14. 1907 - - Ribány, Oliver farár
Tešedíkovo 1907 - - +1929 sept. 25. Ribány, Oliver farár