logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRaksányi, Pavol

Iné mená:

Raksányi Paulus. Raksányi Pavel

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

Od r. 1709 bol farárom vo Svätej Helene čiže Dražkovciach. V tom roku vyhnali katolíci evanjelického pastoram ktorého dosadili Rákocziovci, a využívali farára, ktorý však bol ustanovený až 7. júla 1729. V tom istom roku prestal pracovať.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 884; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dražkovce 1709 - - 1729 - - Raksányi, Pavol farár