logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 5632
Meno kňaza : Raksányi, Pavol
Pcmeno kňaza : raksanyipavol
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 884
Poradie : 192210
Citát : Raksányi Paulus.Ab 1709. parochus in Szent-Ilona. Hoc a. pepulerant catholici sub turbis Rakoczianis intrusum pastorem, et parochum nacti sunt, qui tamen tantum 7. Jul. 1729. investitus est. Eodem a. etiam desinit operari.
Preklad : Raksányi Pavol. Od r. 1709 bol farárom vo Svätej Helene čiže Dražkovciach. V tom roku vyhnali katolíci evanjelického pastoram ktorého dosadili Rákocziovci, a využívali farára, ktorý však bol ustanovený až 7. júla 1729. V tom istom roku prestal pracovať.

Číslo záznamu : 29922
Meno kňaza : Raksányi, Pavol
Pcmeno kňaza : raksanyipavol
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 165
Poradie : 14400
Citát : Raksányi Pavel
1709 farár vo Sv. Helene, keď vypovedali ev. farára, ktorého dosadili rákoczyovci. Inštalovali ho iba 1729, kedy prestal účinkovať. NSP.