logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPavol (Sielnica, 1580)

Iné mená:

Paulus. Pavel.

Životopisné dáta:

16. storočie

Životopis:

Vieme o ňom len veľmi málo. V r. 1580 bol farárom v Sielnici. Je o ňom poznamenané, že podpísal konfesiu banských miest.

Pramene:

Schematismus historicus dioecesis Neosoliensis pro anno saeculari MDCCCLXXVI. ab erecta sede episcopali C. Banská Bystrica 1876, s. 95; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 847; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Sielnica 1580 sp. - - - - Pavol (Sielnica, 1580) farár